Gizlilik

Kişisel Veri İşleme Politikası

Tek hissedarı olan Surveyeah portalı/paneli, TRADATECH S.r.l'ye aittir. Şirket merkezi: Via De Amicis 47, 20123 Milano, Vergi Kodu/KDV no: 08335940964. Bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır.

Şirket, Surveyeah portalı/paneli aracılığıyla, doğrudan Şirkete bağlı üçüncü şahıslar tarafından veya Şirket ile iş ilişkileri olan diğer taraflar tarafından yaptırılan anonim ücretli çevrim içi anketlerin örnek bileşenlerini taraflara göndermek amacıyla bireylerin verilerinin toplanmasından ve örneklenmesinden sorumludur.

Şirket, Surveyeah portalına/paneline kayıtlı kullanıcılar tarafından emanet edilen Kişisel Verilerin korunmasını taahhüt eder. Bu nedenle, söz konusu verilerin yönetim faaliyetleri ve güvenliği, halihazırda yürürlükte olan kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın gerekliliklerine uygun olarak sorumlu bir şekilde yürütülmektedir (679/2016 sayılı GVKT AB Yönetmeliği, 196/2003 ve 101/2018 sayılı Gizlilik Yasası Kanun Hükmünde Kararnameleri)

Bu politika, kim olduğumuzu, verilerinizi hangi amaçlarla kullanabileceğimizi, hangi verilere ihtiyaç duyacağımızı, bunları nasıl ele alacağımızı, kime iletilebileceğini (örn. üçüncü taraf şirketler, Araştırma Enstitüleri), nereye aktarılabileceğini ve haklarınız ne olduğunu açıklar.

Verilerimi kim işleyecek?

Verileriniz Şirket tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla işlenecektir.

Şirketin kendisi, kendi şirket organizasyonu aracılığıyla işlemenin bir kısmından sorumlu olacaktır. Harici Veri İşlemcilerinin listesi talep edilmesi halinde verilecektir.

Verilerim nerede işleniyor?

Surveyeah portalı/panelinin sunucuları Amsterdam'da (Hollanda) bulunmaktadır. Kişisel Verilerin işlenmesi bu sunucularda, Şirket ofisinde veya herhangi bir harici Veri İşlemcisinin ofisinde gerçekleştirilir.

Hakkımda hangi verileri toplayacak ve işleyeceksiniz?

Şirket, hesabınızı Surveyeah portalına/paneline kaydederken sizden zorunlu olarak belirli verileri sağlamanızı isteyecektir:

 • E-posta adresi
 • Doğum tarihi
 • Cinsiyet
 • Posta kodu (geçerli ise)

Hesabınızın Surveyeah portalına/paneline kaydı sırasında isteyerek ve gönüllü olarak ek veriler sağlayabilirsiniz, onlar da şunlardır:

 • Ad
 • Soyad

Surveyeah, coğrafi konumu izlemek ve kayıt sırasında beyan edilenle aynı olduğunu doğrulamak için Panelistlerin IP'sini de toplar.

Anonim ücretli anketlere katılabilmenizi sağlamayı amaçlayan Surveyeah portalı/paneli ile devam eden etkileşimde, hassas bilgiler (örn. sağlık durumu) da dahil olmak üzere diğer kişisel verileri isteyerek vermeyi seçebilirsiniz. Lütfen bu durumda, bu verileri vermenin sizin özgür seçiminiz olacağını unutmayın.

Verilerime neden ihtiyacınız var?

Şirket, verilerinizi yalnızca aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır:

 1. Web sitesini ve Surveyeah portalını/panelini kullanmanıza izin vermek için
 2. Profilinize ve ilgi alanlarınıza göre size önerilecek ücretli anketleri seçmek için
 3. Size Surveyeah faaliyetleri hakkında bilgi veren iletişimleri göndermek için
 4. Size ödül veya ücret vermek için
 5. Web sitesi ve Surveyeah portalı/paneli tarafından sunulan deneyimi iyileştirmeye yönelik görüş talep etmek için
 6. Anonim nitelikte istatistiksel analizler oluşturmak için (örn. ücretli anketlere katılım sıklığı)
 7. Tüm kullanıcıları sitenin kullanım koşulları hakkındaki gelişmelerden haberdar etmek için

Şirket, yukarıda açıklanan tüm faaliyetleri, portala kaydolurken isteyerek verdiğiniz rızaya dayalı olarak işlemeyi gerçekleştirecektir.

Özellikle ilk nokta ile ilgili olarak, işlemenin müşterilerimizle olan sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli olacağını lütfen unutmayın; Bu nedenle, bu tür verilerin yokluğunda, Şirket, ücretli anketlere (örn. örnekleme) katılımınızdan önce sözleşme faaliyetlerini yerine getiremeyecek ve sonuç olarak anketlere katılamayacak, bu nedenle de size ödeme yapılmayacak.

Sağlanan verilerin miktarı ve yeterliliği, sonuçta ortaya çıkan kararları belirlemek ve izlenen amaçlar için gerekli olan verileri aşan verilerin işlenmesini önlemek için her seferinde değerlendirilecektir.

Sizi önceden bilgilendirmedikçe ve gerektiğinde onayınızı almadıkça, kişisel verilerinizi bu politikada açıklananlar dışında herhangi bir amaç için kullanmayacağız.

Verilerimi nasıl kullanacaksınız?

Doğruluk, hukuka uygunluk ve şeffaflık ilkelerine dayalı olarak, bize verilen verilerin korunması Şirket'in amaçları arasında yer almaktadır. Kişisel verileriniz, son teknoloji bilişim sistemleri ve yazılımları yardımıyla en üst düzeyde güvenlik ve gizlilik altında işlenecektir.

Bilgilerimi ne kadar süreyle saklayacaksınız?

Kişisel verileriniz, alınmasından/güncellenmesinden itibaren, yukarıda belirtilen işleme amaçlarına uygun bir süre boyunca saklanacaktır. Surveyeah portalında/panelinde kaydedilen kullanıcı verileri, genellikle, kullanıcı ücretli anketlere katılmak için “aktif” kaldığı sürece saklanacaktır. Şirketin taahhüdü, bir kullanıcıyla ilgili tüm verileri ücretli bir ankete son katılımdan 48 ay sonra silmektir.

Bilgilerimi diğer taraflarla paylaşacak mısınız?

1., 3. ve 5. maddelerde atıfta bulunulan amaçlar için, verileriniz, sözleşmeden doğan yükümlülüklere (örneğin ücretli anketlere dahil olma) veya yasalar kapsamındaki yükümlülüklere ya da ulusal ve AB yönetmeliklerine uymak için başta Şirket ile iş ilişkisi olan taraflar olmak üzere üçüncü taraflarla paylaşılabilir.

Bu beyanda belirtilen tüm amaçlar için verileriniz, söz konusu ülkenin “yeterli” koruma seviyesi sağladığını doğrulamak kaydıyla, mevcut mevzuat tarafından sağlanan hak ve teminatlara uygun olarak, Avrupa Birliği içinde ve dışında da iletilebilir.

Bahsedilen durumlar dışında kişisel verileriniz ifşa edilmeyecektir.

Haklarım nelerdir?

Herhangi bir zamanda, [email protected] adresine e-posta ile yapılacak yazılı bir taleple aşağıdakileri talep etme hakkına sahip olacaksınız:

 • kişisel verilerinize erişim
 • kişisel verilerinizin yanlış olması durumunda düzeltilmesi
 • “Bilgilerimi ne kadar süreyle saklayacaksınız?” bölümünde belirtilen süreden önce iptal etme (unutulma hakkı)
 • verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılması

Bu tür talepler 30 gün içinde halledilecek ve yerine getirilecektir. Haklarınızın tam olarak kullanılmasını sağlamak için talebinizi en üst düzeyde dikkate alacağız. İptal durumunda, e-posta yoluyla iptalin gerçekleştiğine dair bir onay alacaksınız.

Ayrıca şunlara sahip olacaksınız:

 • 2., 3., 4. ve 5. maddelerde belirtilen amaçlar için gerçekleştirilirse, işlemeye itiraz etme hakkı
 • veri taşınabilirliği, yani sağladığınız kişisel verileri yapılandırılmış, makine tarafından okunabilir standart bir biçimde alma hakkı
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumuna şikayette bulunma hakkı (www.garanteprivacy.it)

Rızamı verdikten sonra iptal edebilir miyim?

İstediğiniz zaman verdiğiniz rızayı iptal etme hakkınız vardır. Ancak bu durum aşağıdakilerin olması halinde olmayacaktır:

 • iptal etmeden önce verilen rızaya dayalı olarak gerçekleşen işlemenin yasallığını baltalamak
 • aynı verilerin diğer yasal dayanaklarda daha fazla işlenmesini önlemek (örneğin, Şirketin tabi olduğu sözleşmeye dayalı veya yasal yükümlülükler)

Bilmem gereken başka bir şey var mı?

Evet, bilmeniz gereken birkaç önemli nokta daha var, bunlar:

 • Surveyeah portalının/panelinin bazı durumlarda aynı ücretli ankete birden fazla kez katılmadığınızdan veya coğrafi konumunuz ile uyumsuz anketlere katılmadığınızdan emin olmak için bazı tarama bilgilerinizi (IP adresi ve çerezler gibi) kullanması gerekir;
 • Surveyeah portalı/paneli, üçüncü taraf web sitelerine veya hizmetlerine bağlantılar içerir (genellikle Şirket ile iş ilişkileri olan taraflarla ilgilidir). Bu bağlantılar, çevrim içi anketler veya kayıtlı kullanıcıların ilgisini çekebilecek diğer faaliyetler/bilgiler ile ilgilidir. Şirket, Şirket ile ilgisi olmayan web sitelerinin ve/veya şirketlerin içerik ve gizlilik prosedürleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Kaydınızla ilgili veriler için maksimum koruma sağlamak için Şirket, şifrenizi gizli tutmanızı ve her oturumun sonunda (özellikle oturum halka açık bir cihazda gerçekleştiyse) oturumu kapatmanızı önerir.

Hâlâ sorularınız mı var?

Bu politika veya herhangi bir gizlilik meselesi hakkında daha fazla bilgi için veya haklarınızı kullanmak veya onayınızı geri çekmek isterseniz, “Verilerimi kim işleyecek?” bölümünde belirtilen taraflarla doğrudan ya da [email protected] e-posta adresi aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.

En son 28 Ocak 2021 tarihinde güncellendi