ความเป็นส่วนตัว

นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์/กลุ่มเครือข่ายของ Surveyeah ถือเป็นของ TRADATECH Srl โดยมีผู้ถือหุ้นรายเดียว โดยมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ De Amicis 47, 20123 Milan, รหัสภาษี/หมายเลข VAT 08335940964 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”

บริษัท โดยผ่านทางเว็บไซต์/กลุ่มเครือข่าย Surveyeah มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมและสุ่มตัวอย่างข้อมูลของบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งองค์ประกอบของตัวอย่างไปยังแบบสำรวจออนไลน์ที่ไม่ระบุชื่อซึ่งได้รับค่าตอบแทน โดยได้รับมอบหมายจากบุคคลที่สามจากบริษัทโดยตรงหรือจากบุคคลอื่นที่มีธุรกิจ ความสัมพันธ์กับบริษัท

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไปยังเว็บไซต์/กลุ่มเครือข่ายของ Surveyeah ดังนั้น กิจกรรมการจัดการและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าวจึงดำเนินการด้วยความรับผิดชอบ ตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน (GDPR EU Regulation no. 679/2016, Privacy Code Decree Laws 196/) 2546, 101/2018).

นโยบายนี้อธิบายว่าเราเป็นใคร เพื่อวัตถุประสงค์ใดที่เราอาจใช้ข้อมูลของคุณ ข้อมูลใดที่เราต้องการ เราจะจัดการกับข้อมูลนั้นอย่างไร อันอาจใช้สื่อสารกับใคร (เช่น บริษัทบุคคลที่สาม สถาบันวิจัย) ซึ่งอาจมีการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวแล้วสิทธิของคุณเป็นเช่นไร

ใครที่จะประมวลผลข้อมูลของฉัน?

ข้อมูลของคุณจะถูกประมวลผลโดยบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล

ทางบริษัทเองจะรับผิดชอบในส่วนของการประมวลผลทั่วทั้งองค์กรของบริษัทเอง รายชื่อผู้ประมวลผลข้อมูลภายนอกสามารถขอได้หากต้องการ

ในสถานที่แห่งใด?

เซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บไซต์/กลุ่มเครือข่าย Surveyeah ตั้งอยู่ในกรุงอัมสเตอร์ดัม (ประเทศเนเธอร์แลนด์) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ ในสำนักงานของบริษัท หรือในสำนักงานของผู้ประมวลผลข้อมูลภายนอก

คุณจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลใดของฉัน?

บริษัทจะขอให้คุณให้ข้อมูลบางอย่างที่จำเป็นเมื่อลงทะเบียนบัญชีของคุณกับเว็บไซต์/กลุ่มเครือข่ายของ Surveyeah:

 • ที่อยู่อีเมล
 • วันเกิด
 • เพศ
 • รหัสไปรษณีย์ (ถ้ามี)

คุณสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างอิสระและโดยสมัครใจระหว่างการลงทะเบียนบัญชีของคุณกับเว็บไซต์/กลุ่มเครือข่ายของ Surveyeah ได้แก่:

 • ชื่อจริง
 • นามสกุล

Surveyeah ยังรวบรวม IP ขอสมาชิกกลุ่มเครือข่าย เพื่อติดตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และตรวจสอบว่าเป็นที่อยู่เดียวกันกับที่แจ้งไว้ตอนลงทะเบียน

ในการโต้ตอบกันกับเว็บไซต์/กลุ่มเครือข่ายของ Surveyeah ที่ต่อเนื่อง โดยมีจุดประสงค์เพื่อรับประกันว่าคุณสามารถเข้าร่วมในแบบสำรวจต่างๆ ที่ไม่ระบุชื่อแบบจ่ายค่าตอบแทน คุณสามารถเลือกที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ได้อย่างอิสระ รวมถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (เช่น สถานะสุขภาพ) โปรดทราบว่าในกรณีนี้ คุณที่จะเลือกให้ข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างอิสระ

ทำไมคุณถึงต้องการข้อมูลของฉัน?

บริษัทจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เป็นการเฉพาะ:

 1. เพื่อให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์และเว็บไซต์รวมลิงค์/กลุ่มเครือข่าย Surveyeah ได้
 2. เพื่อเลือกแบบสำรวจแบบจ่ายค่าตอบแทนที่จะเสนอให้คุณตรงตามโปรไฟล์และความสนใจของคุณ
 3. เพื่อส่งการสื่อสารต่างๆ ที่จะแจ้งให้คุณทราบถึงกิจกรรมของ Surveyeah
 4. เพื่อให้รางวัลหรือค่าตอบแทนแก่คุณ
 5. เพื่อขอความคิดเห็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ที่นำเสนอโดยเว็บไซต์และเว็บไซต์รวมลิงค์/กลุ่มเครือข่าย Surveyeah
 6. เพื่อสร้างการวิเคราะห์ทางสถิติในลักษณะที่ไม่ระบุชื่อ (เช่น ความถี่ของการมีส่วนร่วมในการสำรวจแบบจ่ายค่าตอบแทน)
 7. เพื่อแจ้งอัพเดทข้อมูลให้กับผู้ใช้ทุกคนเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

บริษัทจะดำเนินการประมวลผลตามกิจกรรมทั้งหมดที่อธิบายไว้ข้างต้น บนพื้นฐานของความยินยอมที่คุณแสดงเจตนาออกมาโดยอิสระตอนลงทะเบียนกับเว็บไซต์

สำหรับประเด็นแรกโดยเฉพาะ โปรดทราบว่าการประมวลผลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญากับลูกค้าของเรา: ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลดังกล่าวแล้วนั้น บริษัทจะไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามสัญญาเพื่อเตรียมการสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมการสำรวจแบบจ่ายค่าตอบแทนของคุณได้ (เช่น การสุ่มตัวอย่าง) แล้วด้วยเหตุนี้ คุณจะไม่สามารถเข้าร่วมการสำรวจเพื่อได้รับค่าตอบแทนได้เลย

ปริมาณและความเพียงพอของข้อมูลที่ให้จะได้รับการประเมินในแต่ละครั้งไป เพื่อกำหนดการตัดสินใจที่เป็นผลตลอดจนหลีกเลี่ยงการประมวลผลข้อมูลที่เกินความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ เว้นแต่เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าและได้รับความยินยอมจากคุณในกรณีที่จำเป็น

คุณจะมีการใช้ข้อมูลของฉันอย่างไร?

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการปกป้องข้อมูลที่มอบให้เรา โดยยึดหลักความถูกต้อง ความถูกต้องตามกฎหมาย และความโปร่งใส ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการประมวลผลภายใต้ความปลอดภัยสูงสุดและการรักษาความลับด้วยระบบไอทีและซอฟต์แวร์ที่ล้ำสมัย

คุณจะเก็บข้อมูลของฉันไว้นานแค่ไหน?

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้ตั้งแต่การรับ/อัปเดท เป็นระยะเวลาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประมวลผลที่ระบุไว้ข้างต้น ข้อมูลผู้ใช้ที่บันทึกไว้ในเว็บไซต์/กลุ่มเครือข่าย Surveyeah โดยทั่วไปจะยังคงถูกเก็บไว้อยู่ตราบเท่าที่ผู้ใช้ยังคง "ใช้งานอยู่" ในการเข้าร่วมการสำรวจแบบจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ข้อผูกมัดของบริษัทคือการลบข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ 48 เดือนหลังจากการเข้าร่วมการสำรวจแบบจ่ายค่าตอบแทนครั้งล่าสุด

คุณจะแบ่งปันข้อมูลของฉันกับบุคคลอื่นหรือไม่?

เพื่อวัตถุประสงค์ที่อ้างถึงในข้อ 1, 3 และ 5 ข้อมูลของคุณอาจถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา (เช่น การรวมอยู่ในแบบสำรวจแบบจ่ายค่าตอบแทน) หรือภาระผูกพันอื่นใดภายใต้กฎหมาย หรือข้อบังคับระดับชาติและระเบียบสหภาพยุโรป

สำหรับวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในคำชี้แจงนี้ ข้อมูลของคุณอาจได้รับการสื่อสารในต่างประเทศ ภายในและภายนอกสหภาพยุโรป โดยเป็นไปตามสิทธิ์และการรับรองที่บัญญัติไว้โดยกฎหมายปัจจุบัน โดยขึ้นอยู่กับการตรวจสอบว่าประเทศที่เป็นปัญหานั้นรับประกันว่าระดับการป้องกันอยู่ในระดับที่ "เพียงพอ"

นอกเหนือจากกรณีที่กล่าวถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผย

ฉันมีสิทธิอะไรบ้าง?

คุณมีสิทธิ์ที่จะส่งคำขอได้ทุกเมื่อ โดยส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลไปที่ [email protected] สำหรับ:

 • เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่มีความไม่ถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบกัน
 • การยกเลิก (สิทธิ์ที่จะถูกลืม) ก่อนเวลาที่ระบุไว้ในส่วน “คุณจะเก็บข้อมูลของฉันไว้นานแค่ไหน?”
 • ข้อจำกัดในการประมวลผลข้อมูลของคุณ

คำขอดังกล่าวจะได้รับการดูแลและดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันตามปฏิทิน เราจะพิจารณาคำขอของคุณอย่างดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้สิทธิ์ของคุณอย่างเต็มที่ ในกรณีที่มีการยกเลิก คุณจะได้รับอีเมลยืนยันว่ามีการยกเลิกเกิดขึ้น

และคุณก็จะยังมี:

 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล ในกรณีดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ที่อ้างถึงในข้อ 2, 3, 4 และ 5
 • สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล กล่าวคือ การได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ในรูปแบบมาตรฐานที่มีโครงสร้างและสามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง
 • สิทธิ์ในการยื่นคำร้องต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (www.garanteprivacy.it)

หลังจากให้ความยินยอมแล้ว ฉันสามารถเพิกถอนความยินยอมของฉันได้หรือไม่?

คุณมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้จะไม่ทำให้:

 • ลดหรือทำลายความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลที่เกิดขึ้นตามความยินยอมที่ให้ไว้ก่อนที่จะเพิกถอนความยินยอม
 • ป้องกันการประมวลผลข้อมูลเดียวกันบนฐานกฎหมายอื่น ๆ เพิ่มเติม (เช่น สัญญาหรือภาระผูกพันทางกฎหมายที่บริษัทต้องอยู่ภายใต้)

มีอะไรอีกไหมที่ฉันจำเป็นต้องรู้?

ถูกต้อง มีประเด็นสำคัญอื่นๆ อีกสองสามข้อที่คุณจำเป็นต้องทราบ:

 • ในบางกรณี เว็บไซต์/กลุ่มเครือข่ายของ Surveyeah จำเป็นต้องใช้ข้อมูลการท่องเว็บของคุณ (เช่น ที่อยู่ IP และคุกกี้) เพื่อรับประกันว่าคุณจะไม่เข้าร่วมมากกว่าหนึ่งครั้งในการสำรวจแบบจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นแบบเดียวกัน หรือรับประกันว่าคุณไม่ได้เข้าร่วมในการสำรวจต่างๆ ที่ไม่สอดคล้องกับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของคุณ
 • เว็บไซต์/กลุ่มเครือข่ายของ Surveyeah มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอก (โดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท) ลิงค์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการสำรวจออนไลน์หรือกิจกรรม/ข้อมูลอื่น ๆ ที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียน บริษัทขอปฏิเสธความรับผิดใด ๆ สำหรับเนื้อหาและกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งในด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์และ/หรือบริษัทต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท
 • เพื่อให้การป้องกันสูงสุดสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนของคุณ ทางบริษัทแนะนำให้เก็บรหัสผ่านของคุณไว้เป็นความลับตลอดจนออกจากระบบเมื่อสิ้นสุดการใช้งานแต่ละครั้ง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการใช้งานนั้นเกิดขึ้นบนอุปกรณ์เข้าถึงแบบสาธารณะ)

ยังมีคำถามอีกหรือไม่?

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายนี้หรือปัญหาความเป็นส่วนตัว หรือในกรณีที่คุณต้องการใช้สิทธิ์ของคุณหรือต้องการเพิกถอนความยินยอม คุณสามารถติดต่อฝ่ายต่างๆ ที่ระบุไว้ในส่วน "ใครจะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลของฉัน?" ได้โดยตรง หรือทางที่อยู่อีเมล [email protected]

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 28 มกราคม 2021