Privacy

Persoonsgegevens verwerkingsbeleid.

Het Surveyeah portaal/panel is eigendom van TRADATECH Srl met enige aandeelhouder, met maatschappelijke zetel te via De Amicis 47, 20123 Milaan, belastingwetboek / VAT-nr. 08335940964, hierna “de Vennootschap”.

Het bedrijf is via het Surveyeah portaal/panel verantwoordelijk voor het verzamelen en onderzoeken van gegevens van individuen met het oog deze steekproeven in te dienen bij anonieme betaalde online enquêtes, in opdracht van derden van het bedrijf rechtstreeks of van andere partijen die zakenrelaties hebben met het bedrijf.

Het bedrijf zet zich in voor de bescherming van persoonlijke gegevens die door geregistreerde gebruikers aan het Surveyeah portaal/panel zijn toevertrouwd. Daarom worden de beheeractiviteiten en de beveiliging van de bovengenoemde gegevens op verantwoorde wijze uitgevoerd, in overeenstemming met de vereisten van de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (GDPR EU-verordening nr. 679/2016, Privacycode-besluit wetten 196 / 2003, 101/2018)

Dit beleid legt uit wie we zijn, voor welke doeleinden we uw gegevens kunnen gebruiken, welke gegevens we nodig hebben, hoe we ermee omgaan, aan wie ze kunnen worden gecommuniceerd (bijv. Externe bedrijven, onderzoeksinstituten), waar ze kunnen worden overgedragen en wat uw rechten zijn.

Wie verwerkt mijn gegevens?

Uw gegevens worden door het bedrijf verwerkt als gegevensbeheerder.

Het bedrijf is zelf verantwoordelijk voor een deel van de verwerking via de eigen bedrijfsorganisatie. De lijst met externe gegevensverwerkers is op verzoek verkrijgbaar.

Op welke plaats?

De servers voor de Surveyeah portaal/panel staan in Amsterdam (Nederland). De verwerking van Persoonsgegevens vindt plaats op deze servers, in het Bedrijfskantoor of in het kantoor van externe gegevensverwerkers.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt u over mij?

Het bedrijf zal u vragen om verplicht bepaalde gegevens te verstrekken bij het registreren van uw account bij het Surveyeah portaal/panel:

 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Postcode (indien van toepassing)

U mag vrij en vrijwillig aanvullende gegevens verstrekken tijdens de registratie van uw account bij het Surveyeah portaal/panel, namelijk:

 • Voornaam
 • Achternaam

Surveyeah verzamelt ook het IP-adres van de panelleden om de geografische locatie te volgen en te verifiëren dat deze hetzelfde is als aangegeven bij de registratie.

In de voortdurende interactie met het Surveyeah portaal/panel, bedoeld om ervoor te zorgen dat u kunt deelnemen aan anonieme betaalde enquêtes, kunt u er vrij voor kiezen om andere persoonlijke gegevens te verstrekken, ook met betrekking tot gevoelige informatie (bijv. Gezondheidsstatus). Houd er rekening mee dat het in dit geval uw vrije keuze is om deze gegevens te verstrekken.

Waarom heeft u mijn gegevens nodig?

Het bedrijf zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de volgende doeleinden:

 1. Om u in staat te stellen de website en het Surveyeah portaal/panel te gebruiken
 2. Om betaalde enquêtes te selecteren en aan u voor te stellen, op basis van uw profiel en interesses
 3. Om u berichten te sturen die u informeren over Surveyeah-activiteiten
 4. Om u beloningen of vergoedingen toe te kennen
 5. Om meningen te vragen ter verbetering van de ervaring die wordt geboden door de website en het Surveyeah portaal /panel
 6. Om statistische analyses van anonieme aard te genereren (bijv. Frequentie van deelname aan betaalde enquêtes)
 7. Om alle gebruikers op de hoogte te houden van de gebruiksvoorwaarden van de site

Het bedrijf voert de verwerking uit, met betrekking tot alle hierboven beschreven activiteiten, op basis van de toestemming die u vrijelijk hebt gegeven bij het registreren op het portaal.

Houd er in het bijzonder met betrekking tot het eerste punt rekening mee dat de verwerking noodzakelijk zal zijn om de contractuele verplichtingen met onze klanten na te komen: bij afwezigheid van dergelijke gegevens kan het bedrijf de contractuele activiteiten die zijn voorbereid op uw deelname daarom niet uitvoeren in betaalde enquêtes (bijv. steekproeven) en als gevolg daarvan kunt u niet deelnemen aan de enquêtes en dus ook niet worden worden vergoed.

De hoeveelheid en de toereikendheid van de verstrekte gegevens zullen elke keer worden beoordeeld om de daaruit voortvloeiende beslissingen te bepalen en om te voorkomen dat gegevens worden verwerkt die groter zijn dan nodig is voor de nagestreefde doeleinden.

We zullen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die beschreven in dit beleid, tenzij we u vooraf informeren en waar nodig uw toestemming verkrijgen.

Hoe gaat u mijn gegevens gebruiken?

Het bedrijf heeft onder meer de bescherming van de gegevens die worden verstrekt voor ons, door hun behandeling te baseren op de beginselen van juistheid, rechtmatigheid en transparantie. Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke veiligheid en vertrouwelijkheid verwerkt met behulp van de modernste IT-systemen en software.

Hoe lang bewaart u mijn gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden vanaf de ontvangst / update opgeslagen voor een periode die in overeenstemming is met de hierboven vermelde verwerkingsdoeleinden. Gebruikersgegevens die zijn geregistreerd op het Surveyeah portaal/panel, worden over het algemeen bewaard zolang de gebruiker "actief" blijft in deelname aan betaalde enquêtes. Het bedrijf verbindt zich ertoe alle gegevens met betrekking tot een gebruiker te verwijderen 48 maanden na de laatste deelname aan een betaalde enquête.

Deelt u mijn gegevens met andere partijen?

Voor de doeleinden waarnaar wordt verwezen in de punten 1, 3 en 5, kunnen uw gegevens worden bekendgemaakt aan derden, voornamelijk partijen die zakelijke relaties hebben met het bedrijf, om te voldoen aan contractuele verplichtingen (bijv. Opname in betaalde enquêtes) of enige wettelijke verplichting of nationale en EU-regelgeving.

Voor alle doeleinden die in deze verklaring worden vermeld, kunnen uw gegevens ook in het buitenland, binnen en buiten de Europese Unie, worden meegedeeld, in overeenstemming met de rechten en garanties waarin de huidige wetgeving voorziet, op voorwaarde dat wordt geverifieerd dat het land in kwestie zorgt voor een "toereikende" beschermingsniveau.

Behalve in de besproken gevallen worden uw persoonsgegevens niet bekendgemaakt.

Wat zijn mijn rechten?

U heeft het recht om op elk moment een schriftelijk verzoek in te dienen per e-mail naar [email protected], voor:

 • toegang tot uw persoonlijke gegevens
 • correctie van uw persoonlijke gegevens in geval van onnauwkeurigheid daarvan
 • annulering (recht om te worden vergeten) vóór de in de sectie aangegeven tijd "Hoe lang bewaart u mijn gegevens?"
 • beperking van de verwerking van uw gegevens

Dergelijke verzoeken worden binnen 30 kalenderdagen behandeld en ingewilligd. Wij zullen uw verzoek uiterste aandacht geven om de volledige uitoefening van uw rechten te waarborgen. Bij annulering ontvangt u per e-mail een bevestiging dat de annulering heeft plaatsgevonden.

U heeft ook:

 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, indien deze wordt uitgevoerd voor de doeleinden vermeld in de punten 2, 3, 4 en 5
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat wil zeggen om de door u verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, machinaal leesbaar standaardformaat
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit voor de bescherming van Persoonsgegevens (www.garanteprivacy.it)

Kan ik mijn toestemming intrekken nadat ik deze heb gegeven?

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Dit zal echter niet:

 • de rechtmatigheid ondermijnen van de verwerking die plaatsvond op basis van de toestemming die werd gegeven vóór de intrekking
 • verdere verwerking van dezelfde gegevens op andere rechtsgrondslagen voorkomen (bijvoorbeeld contractuele of wettelijke verplichtingen waaraan het bedrijf is onderworpen)

Is er nog iets dat ik moet weten?

Ja, er zijn een paar andere belangrijke punten die u moet weten:

 • het Surveyeah portaal/panel moet in sommige gevallen een deel van uw browsegegevens gebruiken (zoals IP-adres en cookies) om ervoor te zorgen dat u niet meer dan één keer deelneemt aan dezelfde betaalde enquête of dat u niet deelneemt aan enquêtes die niet compatibel zijn met uw geografische locatie;
 • het Surveyeah portaal/panel bevat links naar derden websites of diensten (meestal gerelateerd aan partijen die zaken doen relaties met het bedrijf). Deze links hebben betrekking op online enquêtes of andere activiteiten/informatie die mogelijk interessant zijn voor geregistreerde gebruikers. Het bedrijf wijst hierbij elke aansprakelijkheid af voor de inhoud en privacyprocedures van websites en / of bedrijven die niets hebben te maken hebben met het bedrijf.
 • Om een maximale bescherming te bieden voor de betreffende gegevens bij uw registratie raadt het bedrijf aan om uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en uitloggen aan het einde van elke sessie (vooral als de sessie gebeurde op een apparaat met openbare toegang).

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie over dit beleid of andere privacy-kwesties, of als u dat wenst uw rechten wilt uitoefenen of uw toestemming intrekken, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de partijen die zijn vermeld in de sectie "Wie verwerkt mijn gegevens?" of via het e-mailadres [email protected].

Laatst bijgewerkt op 28 januari 2021