Privatliv

Politik for behandling af personoplysninger

Surveyeah-panelet ejes af TRADATECH Srl med eneaktionær med adressen: via De Amicis 47, 20123 Milano, skattekode/momsnr. 08335940964, herefter kaldet ”virksomheden”.

Virksomheden er gennem Surveyeah-portalen/panelet ansvarlig for indsamling af data for enkeltpersoner med henblik på at sende denne data til anonyme betalte onlineundersøgelser bestilt af tredjeparter direkte fra virksomheden eller fra andre parter, der har et forretningsforhold til virksomheden.

Virksomheden er forpligtet til at beskytte personlig data, der er betroet af registrerede brugere til Surveyeah-portalen/-panelet. Derfor er sikkerheden af den ovennævnte data ansvarligt behandlet i overensstemmelse med kravene i lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger (GDPR EU-forordning nr. 679/2016, dekret om fortrolighedskode, love 196 / 2003, 101/2018).

Denne politik forklarer, hvem vi er, til hvilke formål vi kan bruge dine data, hvilke data vi har brug for, hvordan vi håndterer dem, hvem de kan blive delt med (f.eks. Tredjepartsvirksomheder, forskningsinstitutter), hvor de kan overføres og hvad dine rettigheder er.

Hvem behandler mine data?

Dine data behandles af virksomheden som dataansvarlig.

Virksomheden selv er ansvarlig for en del af behandlingen gennem sin egen virksomhedsorganisation. Listen over eksterne databehandlere er tilgængelig efter anmodning.

På hvilket sted?

Surveyeah-portalen/-panelets servere er placeret i Amsterdam (Holland). Behandlingen af personoplysninger finder sted på disse servere i virksomhedens kontor eller hos eksterne databehandlere.

Hvilke data vil I indsamle og behandle om mig?

Virksomheden vil bede dig om at give visse obligatoriske data, når du registrerer din konto i Surveyeah-portalen/-panelet:

 • Email adresse
 • Fødselsdato
 • Køn
 • Postnummer (hvis relevant)

Du kan frivilligt give yderligere data under registreringen af din konto i Surveyeah-portalen/-panelet, nemlig:

 • Fornavn
 • Efternavn

Surveyeah indsamler også paneldeltagernes IP for at spore den geografiske placering og kontrollere, at den er den samme, der er angivet ved registrering.

I den fortsatte interaktion med Surveyeah-portalen/panelet, der har til formål at sikre, at du kan deltage i anonyme betalte undersøgelser, kan du frit vælge at give andre personlige data, også følsomme oplysninger (f.eks. Sundhedstilstand). Bemærk, at i dette tilfælde vil det være dit frie valg at give disse data.

Hvorfor har I brug for mine data?

Virksomheden bruger udelukkende dine data til følgende formål:

 1. For at give dig mulighed for at bruge hjemmesiden og Surveyeah-portalen/-panelet
 2. For at finde betalte undersøgelser til dig baseret på din profil og interesser
 3. For at sende dig information om Surveyeah-aktiviteter
 4. For at give dig belønninger
 5. For at anmode om feedback med det formål at forbedre den oplevelse, der tilbydes af hjemmesiden og Surveyeah-portalen/-panelet
 6. For at generere statistiske analyser af anonym karakter (f.eks. hyppighed for deltagelse i betalte undersøgelser)
 7. For at opdatere alle brugere om betingelserne for brug af webstedet

Virksomheden vil udføre behandlingen af alle de aktiviteter, der er beskrevet ovenfor, på baggrund af det samtykke, du frit gav da du tilmeldte dig portalen.

Med hensyn til det første punkt skal du også bemærke, at behandlingen vil være nødvendig for at opfylde de kontraktmæssige forpligtelser over for vores kunder: i mangel af sådanne data vil virksomheden derfor ikke være i stand til at udføre de kontraktlige aktiviteter, der er nødvendige for din deltagelse i betalte undersøgelser, og derfor vil du ikke være i stand til at deltage i undersøgelserne eller blive aflønnet.

Mængden og tilstrækkeligheden af de leverede data vil blive vurderet hver gang for at undgå behandling af data, der ikke kræves til formålet.

Vi bruger ikke dine personlige data til andet formål end dem, der er beskrevet i denne politik, medmindre vi informerer dig på forhånd og får dit samtykke, hvor det er nødvendigt.

Hvordan bruger I mine data?

Et af virksomheden mål er beskyttelsen af de givne data og baserer deres behandling på principperne om korrekthed, lovlighed og gennemsigtighed. Dine personlige data behandles under den største sikkerhed og fortrolighed ved hjælp af moderne IT-systemer og software.

Hvor længe gemmer I mine oplysninger?

Dine personlige data gemmes fra modtagelse/opdatering i en periode, der er i overensstemmelse med formålene med behandlingen angivet ovenfor. Brugerdata, der er registreret på Surveyeah-portalen/-panelet, bevares generelt så længe brugeren forbliver “aktiv” ved at deltage i betalte undersøgelser. Virksomhedens forpligtelse er at slette alle data vedrørende en bruger 48 måneder efter den sidste deltagelse i en betalt undersøgelse.

Deler I mine oplysninger med andre parter?

Til de formål, der er nævnt i punkt 1, 3 og 5, kan dine data videregives til tredjeparter, hovedsageligt parter, der har forretningsforbindelser med virksomheden, for at overholde kontraktlige forpligtelser (f.eks. deltagelse i betalte undersøgelser) eller eventuelle forpligtelser i henhold til lovgivningen eller nationale og EU-regler.

Til alle de formål, der er angivet i denne erklæring, kan dine data også sendt til udlandet, inden for og uden for Den Europæiske Union i overensstemmelse med de rettigheder og garantier, der er fastsat i gældende lovgivning, forudsat at det bekræftes, at det pågældende land sikrer et "passende" beskyttelsesniveau.

Bortset fra de nævnte tilfælde, vil dine personlige data ikke blive videregivet.

Hvad er mine rettigheder?

Du har til enhver tid ret til at spørge ved skriftlig anmodning via e-mail til [email protected] for:

 • adgang til dine personlige data
 • Rettelse af dine personlige data i tilfælde af unøjagtighed af disse
 • sletning (ret til at blive glemt) inden det tidspunkt, der er angivet i afsnittet "Hvor gemmer I mine oplysninger?"
 • begrænsning af behandlingen af dine data

Sådanne anmodninger bliver der taget hånd om og de bliver opfyldt inden for 30 kalenderdage. Vi tager alle sådanne henvendelser yderst seriøst for at sikre fuld udøvelse af dine rettigheder. I tilfælde af sletning modtager du en e-mail med en bekræftelse på, at sletningen har fundet sted.

Du har også:

 • retten til at gøre indsigelse mod behandling, hvis den bruges til de formål, der er nævnt i punkt 2, 3, 4 og 5
 • retten til dataportabilitet, det vil sige at modtage de personlige data, du har givet i et struktureret, maskinlæsbart standardformat
 • retten til at indgive en klage til Personal Data Protection Authority (www.garanteprivacy.it)

Kan jeg trække mit samtykke tilbage efter at have givet det?

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette vil dog ikke:

 • undergrave lovligheden af den behandling, der skete på baggrund af det samtykke, der blev givet før tilbagetrækning
 • forhindre yderligere behandling af de samme data på andre juridiske grundlag (for eksempel kontraktlige eller juridiske forpligtelser, som virksomheden er underlagt)

Er der noget andet, jeg har brug for at vide?

Ja, der er et par andre vigtige punkter, du skal vide:

 • Surveyeah-portalen/panelet har i nogle tilfælde brug for a bruge nogle af dine browseroplysninger (såsom IP-adresse og cookies) for at sikre, at du ikke deltager mere end én gang i den samme betalte undersøgelse eller at du ikke deltager i undersøgelser dig ikke er tilgængelige med din geografiske placering
 • Surveyeah-portalen / panelet indeholder links til tredjepart websteder eller tjenester (generelt relateret til parter, der har forretningsforhold til virksomheden). Disse links vedrører online undersøgelser eller andre aktiviteter/oplysninger af mulig interesse for registrerede brugere. Virksomheden frasiger sig hermed ethvert ansvar for indholdet og fortrolighedsprocedurer for websteder og / eller virksomheder, der ikke har noget at gøre med virksomheden.
 • For at tilbyde maksimal beskyttelse af dataen relateret til din registrering anbefaler virksomheden at holde dit kodeord hemmeligt og logge af i slutningen af hver session (især hvis sessionen skete på en enhed med offentlig adgang).

Har du stadig spørgsmål?

For mere information om denne politik eller ethvert privatlivsproblem, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder eller trække dit samtykke tilbage, kan du direkte kontakte parterne angivet i afsnittet "Hvem behandler mine data?" eller via e-mail-adressen [email protected].

Sidst opdateret den 28. januar 2021