Privatnost

Pravilnik o obradi osobnih podataka

Portal/panel Surveyeah je u vlasništvu TRADATECH Srl, društvo s jedinim dioničarom sa sjedištem u Via De Amicis 47, 20123 Milano, PDV br.08335940964, u daljnjem tekstu “Društvo”.

Društvo je, putem portala/panela Surveyeah, odgovorna za prikupljanje i uzorkovanje podataka pojedinaca u svrhu podnošenja komponenti uzorka anonimnim plaćenim online anketama, koje su naručile treće strane od Društva izravno ili od drugih strana koje imaju poslovne odnose s Društvom.

Društvo je predano zaštiti Osobnih podataka koje su registrirani korisnici povjerili portalu/panelu Surveyeah. Stoga se aktivnosti upravljanja i sigurnost navedenih podataka provode odgovorno, u skladu sa zahtjevima trenutno važećeg zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka (GDPR EU Uredba br. 679/2016, Zakon o kodeksu privatnosti 196/ 2003, 101/2018).

Ovaj pravilnik objašnjava tko smo, u koje svrhe možemo koristiti Vaše podatke, koje podatke trebamo, kako ćemo postupati s njima, kome se mogu priopćiti (npr. tvrtke trećih strana, Istraživački instituti), gdje se mogu prenijeti i koja su Vaša prava.

Tko će obrađivati moje podatke?

Vaše će osobne podatke obraditi Društvo kao Kontrolor (izvršitelj obrade osobnih podataka).

Samo će Društvo biti odgovorno za dio obrade kroz vlastitu organizaciju. Popis vanjskih Procesora podataka dostupan je na zahtjev.

Na kojem mjestu?

Poslužitelji za portal/panel Surveyeah nalaze se u Amsterdamu (Nizozemska). Obrada osobnih podataka odvija se na tim poslužiteljima, u uredu Društva ili u uredu bilo kojeg vanjskog Procesora podataka.

Koje podatke o meni ćete prikupljati i obraditi?

Društo će od vas tražiti da prilikom registracije Vašeg računa na portalu/panelu Surveyeah obavezno unesete određene podatke:

 • Adresa e-pošte
 • Datum rođenja
 • Spol
 • Poštanski broj (ako je primjenjivo)

Možete slobodno i dobrovoljno dati dodatne podatke prilikom registracije Vašeg računa na portalu/panelu Surveyeah, i to:

 • Ime
 • Prezime

Surveyeah također prikuplja IP adresu panelista kako bi pratio geografsku lokaciju i provjerio je li ista navedena pri registraciji.

U kontinuiranoj interakciji s portalom/panelom Surveyeah, a s ciljem osiguravanja mogućnosti sudjelovanja u anonimnim plaćenim anketama, možete slobodno odlučiti dati i druge osobne podatke, koje se također odnose na osjetljive informacije (npr. zdravstveno stanje). Imajte na umu da će u ovom slučaju biti vaš slobodan izbor pružiti ove podatke.

Zašto su Vam potrebni moji podaci?

Društvo će vaše podatke koristiti isključivo u sljedeće svrhe:

 1. Kako bi Vam omogućili korištenje web stranice i portala/panela Surveyeah
 2. Za odabir plaćenih anketa koje će Vam biti predložene, na temelju Vašeg profila i interesa
 3. Za slanje poruka kojima Vas obavještavaju o aktivnostima Surveyeah
 4. Kako bi Vam dodijele nagrade ili naknade
 5. Kako bi zatražili mišljenja s ciljem poboljšanja iskustva koje nudi web stranica i portal/panel Surveyeah
 6. Za izdradu statističkih analiza anonimne prirode (npr. učestalost sudjelovanja u plaćenim anketama)
 7. Za ažuriranje svih korisnika o uvjetima korištenja stranice

Društvo će, na temelju pristanka koji ste slobodno izrazili prilikom registracije na portalu, izvršiti obradu u skladu sa svim gore opisanim aktivnostima, .

S posebnim naglaskom na prvu točku, imajte na umu da će obrada biti potrebna za ispunjavanje ugovornih obveza prema našim klijentima: u nedostatku tih podataka, Društvo neće biti u mogućnosti ispuniti ugovorne aktivnosti pripreme za Vaše sudjelovanje u plaćenim anketama (npr. uzorkovanje) te nećete moći sudjelovati u anketama, a time niti biti plaćeni.

Kako bi se utvrdile rezultirajuće odluke i izbjegla obrada podataka koja je veća od one potrebne u željene svrhe, količina i primjerenost dostavljenih podataka ocjenjivat će se svaki put.

Vaše osobne podatke nećemo koristiti u bilo koju drugu svrhu osim onih opisanih u ovom pravilniku, osim ako Vas unaprijed ne obavijestimo i ako je potrebno dobijemo Vaš pristanak.

Kako ćete koristiti moje podatke?

Društvo među svojim ciljevima ima zaštitu podataka koji nam se dostavljaju, te temelji svoje postupanje s njima na načelima ispravnosti, zakonitosti i transparentnosti. Vaši osobni podaci bit će obrađeni uz najveću sigurnost i povjerljivost uz pomoć najsuvremenijih informatičkih sustava i softvera.

Koliko dugo ćete čuvati moje podatke?

Vaši osobni podaci, od njihova primanja/ažuriranja, bit će pohranjeni na razdoblje u skladu s gore navedenim svrhama obrade. Korisnički podaci pohranjeni na portalu/panelu Surveyeah će se generalno zadržati sve dok je korisnik "aktivan" u sudjelovanju u plaćenim anketama. Obveza Društva je brisanje svih podataka koji se odnose na korisnika 48 mjeseci nakon posljednjeg sudjelovanja u plaćenoj anketi.

Hoćete li podijeliti moje podatke s drugim stranama?

U svrhe navedene u točkama 1, 3 i 5, Vaši podaci mogu se proslijediti trećim stranama, pretežito stranama koje imaju poslovne odnose s Društvom, radi ispunjavanja ugovornih (npr. uključivanje u plaćene ankete) ili bilo kojih drugih obveza prema zakonu ili nacionalnim i EU propisima.

U sve svrhe navedene u ovoj izjavi, Vaši se podaci također mogu proslijediti inozemstvu, unutar i izvan Europske unije, u skladu s pravima i jamstvima predviđenim važećim zakonodavstvom, te uz provjeru da dotična država osigurava „odgovarajuće“ razine zaštite.

Osim navedenih slučajeva, Vaši osobni podaci neće biti proslijeđeni.

Koja su moja prava?

U svakom trenutku imate pravo zatražiti, putem pismenog zahtjeva e-poštom na [email protected]:

 • pristup Vašim osobnim podacima
 • ispravak Vaših osobnih podataka u slučaju netočnosti istih
 • otkazivanje (Pravo na zaborav) prije vremena navedenog u odjeljku "Koliko dugo ćete čuvati moje podatke?"
 • ograničenje obrade Vaših podataka

Takvi zahtjevi bit će tretirani i ispunjeni u roku od 30 kalendarskih dana. Vašem ćemo se zahtjevu potpuno posvetiti, vodeći računa da osigurate potpuno ostvarivanje Vaših prava. U slučaju otkazivanja, putem e-pošte ćete dobiti potvrdu da je otkazivanje izvršeno.

Također ćete imati:

 • pravo na Prigovor na obradu, ako se ona provodi u svrhe iz točaka 2., 3., 4. i 5.
 • pravo na prenosivost podataka, odnosno na primanje osobnih podataka koje ste dali u strukturiranom, strojno čitljivom standardnom formatu
 • pravo na podnošenje pritužbe Tijelima za zaštitu osobnih podataka (www.garanteprivacy.it)

Mogu li povući svoju suglasnost nakon davanja?

U bilo kojem trenutku imate pravo povući Vaš pristanak. Ovo, međutim, neće:

 • narušiti zakonitost obrade koja se dogodila na temelju pristanka koji je dat prije povlačenja
 • spriječiti daljnju obradu istih podataka po drugim pravnim osnovama (na primjer, ugovorne ili zakonske obveze kojima Društvo podliježe)

Trebam li znati još nešto?

Da, postoji još nekoliko važnih točaka koje trebate znati:

 • portal/panel Surveyeah, u nekim slučajevima, mora koristiti neke odVaših podataka o pregledavanju (kao što su IP adresa i kolačići) kako bismo osigurali da ne sudjelujete više od jednom u istoj plaćenoj anketi ili da ne sudjelujete u anketama koje nisu kompatibilne s Vašim zemljopisnim položajem;
 • portal/Panel Surveyeah sadrži poveznice na web stranice ili usluge trećih strana (uglavnom se to odnosi na stranke koje imaju poslovne odnose s Društvom). Ove se poveznice odnose na online ankete ili druge aktivnosti/informacije od mogućeg interesa za registrirane korisnike. Društvo se ovim ograničava svake odgovornosti za sadržaj i procedure zaštite privatnosti web stranica i/ili tvrtki koje nemaju nikakve odnose s Društvom.
 • Kako bismo Vam osugurali maksimalnu zaštitu podataka koji se odnose na Vašu registraciju, Društvo preporučuje čuvanje Vaše lozinke povjerljivom i odjavljivanje na kraju svake seanse (osobito ako je sesija izvršena na uređaju za javni pristup internetu).

Imate još pitanja?

Za više informacija o ovom pravilniku ili bilo kojem pitanju o privatnosti, ili ako želite ostvariti svoja prava ili povući svoj pristanak, možete se obratiti izravno strankama navedenim u odjeljku "Tko će obrađivati moje podatke?" ili putem e-pošte [email protected].

Posljednje ažuriranje 28. siječnja 2021