Confidențialitate

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Portalul/panoul Surveyeah este deținut de TRADATECH Srl cu acționar unic, cu sediul legal în via De Amicis 47, 20123 Milano, Cod Fiscal/TVA nr. 08335940964, denumită în continuare „Compania”.

Compania, prin portalul/panoul Surveyeah, este responsabilă pentru colectarea și eșantionarea datelor persoanelor fizice în scopul transmiterii componentelor eșantionului sondaje online anonime plătite, comandate de terți de la Companie direct sau de la alte părți care au relații de afaceri cu Compania.

Compania se angajează să protejeze datele cu caracter personal încredințate de către utilizatorii înregistrați pe portalul/panou Surveyeah. Prin urmare, activitățile de gestionare și securitatea datelor menționate mai sus sunt efectuate în mod responsabil, în conformitate cu cerințele legislației privind protecția datelor cu caracter personal în vigoare în prezent (Regulamentul UE GDPR nr. 679/2016, Decretul-lege privind Codul de confidențialitate 196/2003, 101/2018 ).

Această politică explică cine suntem și în ce scopuri putem utiliza datele dumneavoastră, de ce date vom avea nevoie, cum le vom trata, cui pot fi comunicate (de exemplu: companii terțe, institute de cercetare), unde pot fi transferate și care sunt drepturile dumneavoastră.

Cine va procesa datele mele?

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate de către Companie în calitate de Operator de date.

Compania însăși va fi responsabilă pentru o parte a procesării prin intermediul propriei sale organizații. Lista procesatorilor externi de date este disponibilă la cerere.

În ce loc?

Serverele pentru portalul/panelul Surveyeah sunt situate în Amsterdam (Olanda). Procesarea datelor cu caracter personal are loc pe aceste servere, în cadrul Companiei sau în biroul oricăror procesatori de date externi.

Ce date veți colecta și procesa despre mine?

Compania vă va cere să furnizați în mod obligatoriu anumite date la înregistrarea contului

  dvs. pe portalul/panelul Surveyeah:
  • Adresă de e-mail
  • Data nașterii
  • Gen
  • Codul poștal (dacă este cazul)

  Puteți furniza în mod liber și voluntar date suplimentare în timpul înregistrării contului dvs. pe portalul/panelul Surveyeah, și anume:

  • Prenume
  • Nume de familie

  Surveyeah colectează, de asemenea, IP-ul participanților, pentru a urmări locația geografică și a verifica dacă este aceeași declarată la înregistrare.

  În interacțiunea continuă cu portalul/panou Surveyeah, menită să vă asigure că puteți participa la sondaje plătite anonime, puteți alege în mod liber să furnizați și alte date cu caracter personal, de asemenea privind informații sensibile (de exemplu, starea de sănătate). Vă rugăm să rețineți că, în acest caz va fi alegerea dvs. liberă să furnizați aceste date.

  De ce aveți nevoie de datele mele?

  Compania va utiliza datele dumneavoastră exclusiv în următoarele scopuri:

  1. Pentru a vă permite să utilizați site-ul web și portalul/panelul Surveyeah
  2. Pentru a selecta sondaje plătite pe care să vi le propunem, în conformitate cu profilul și interesele dvs.
  3. Pentru a vă trimite comunicări prin care să vă informăm cu privire la activitățile Surveyeah
  4. Pentru a vă acorda premii sau remunerație
  5. Pentru a solicita opinii destinate să îmbunătățească experiența oferită de site-ul web și de portalul/panelul Surveyeah.
  6. Pentru a genera analize statistice de natură anonimă (de exemplu, frecvența de participare la sondaje plătite).
  7. Pentru a actualiza toți utilizatorii cu privire la condițiile de utilizare a site-ului

  Compania va efectua procesarea, cu privire la toate activitățile descrise mai sus, pe baza consimțământului exprimat în mod liber de dumneavoastră în momentul înregistrării pe portal.

  Privind în mod special primul punct, vă rugăm să rețineți, de asemenea, că procesarea va fi necesară pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale cu clienții noștri: prin urmare, în absența unor astfel de date, Compania nu va putea să îndeplinească activitățile contractuale pregătitoare pentru participarea dvs. la sondaje plătite (de exemplu, eșantionarea) și, în consecință, nu veți putea participa la sondaje și, prin urmare, nu veți fi remunerat.

  Cantitatea și conformitatea datelor furnizate vor fi evaluate de fiecare dată, pentru a determina deciziile care rezultă și pentru a se evita procesarea de date care să depășească ceea ce este necesar pentru scopurile urmărite.

  Nu vom utiliza datele dvs. personale în niciun alt scop decât cele descrise în această politică, cu excepția cazului în care vă informăm în prealabil și obținem consimțământul dvs. atunci când este necesar.

  Cum veți folosi datele mele?

  Compania are printre obiectivele sale protecția datelor care sunt furnizate către noi, bazându-se pe principiile corectitudinii, legalității și transparenței. Datele dumneavoastră personale vor fi procesate în condiții de maximă securitate și confidențialitate cu ajutorul unor sisteme și programe informatice de ultimă generație.

  Cât timp veți păstra datele mele?

  Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate, de la primirea/actualizarea acestora, pentru o perioadă conformă cu scopurile de procesare indicate mai sus. Datele de utilizator înregistrate pe portalul/panou Surveyeah vor fi păstrate, în general, după cum urmează atâta timp cât utilizatorul rămâne "activ" în participarea la sondaje plătite. Angajamentul Companiei este de a șterge toate datele referitoare la un utilizator 48 luni de la ultima participare la un sondaj plătit.

  Veți împărtăși datele mele cu alte părți?

  În scopurile menționate la punctele 1, 3 și 5, datele dumneavoastră pot fi divulgate unor terțe părți, în principal părților care au relații de afaceri cu Compania, pentru a respecta obligațiile contractuale (de exemplu, includerea în lista de sondaje plătite) sau orice obligații prevăzute de lege sau de reglementările naționale și ale UE.

  Pentru toate scopurile indicate în prezenta declarație, datele dumneavoastră pot fi, de asemenea comunicate în străinătate, în interiorul și în afara Uniunii Europene, în conformitate cu drepturile și garanțiile prevăzute de legislația în vigoare, sub rezerva verificării existenței unui nivel "adecvat" de protecție a datelor în țara respectivă.

  Cu excepția cazurilor menționate, datele dumneavoastră personale nu vor fi divulgate.

  Care sunt drepturile mele?

  În orice moment, veți avea dreptul să solicitați, prin cerere scrisă care urmează să fie prezentată prin e-mail la adresa [email protected], pentru:

  • acces la datele dvs. cu caracter personal
  • corectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în caz de inexactitate a acestora
  • eliminarea (dreptul de a fi uitat) înainte de termenul indicat în secțiunea "Cât timp veți păstra datele mele?"
  • limitarea procesării datelor dumneavoastră

  Astfel de cereri vor fi luate în considerare și soluționate în termen de 30 de zile calendaristice. Vom acorda cererii dvs. maximă atenție pentru a vă asigura exercitarea deplină a drepturilor dumneavoastră. În caz de anulare, veți primi prin e-mail o confirmare a faptului că anularea a avut loc.

  De asemenea, veți avea:

  • dreptul de a vă opune procesării, dacă este efectuată în scopurile menționate la punctele 2, 3, 4 și 5
  • dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat într-un format standard structurat, cu citire automată
  • dreptul de a depune o reclamație la Autoritatea pentru protecția datelor cu caracter personal {link:www.garanteprivacy.it})

  Pot să îmi retrag consimțământul după ce l-am acordat?

  Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Totuși, acest lucru nu:

  • subminează legalitatea procesării care a avut loc pe baza consimțământului acordat înainte de retragere
  • împiedica prelucrarea ulterioară a acelorași date pe alte temeiuri juridice (de exemplu, obligații contractuale sau legale la care este supusă Compania)

  Mai este altceva ce trebuie să știu?

  Da, există alte câteva puncte importante pe care trebuie să le cunoașteți:

  • portalul/panelul Surveyeah trebuie, în anumite cazuri, să utilizeze unele dintre informațiile dvs. de navigare (cum ar fi adresa IP și cookie-urile) pentru a se asigura că nu participați de mai multe ori la același sondaj plătit sau că nu participați la sondaje care sunt incompatibile cu locația dvs. geografică;
  • portalul/panelul Surveyeah conține linkuri către terțe părți site-uri web sau servicii (în general, legate de părți care au relații de afaceri cu Compania). Aceste linkuri se referă la sondaje online sau alte activități/informații de posibil interes pentru utilizatorii înregistrați. Prin prezenta, Compania își declină orice responsabilitate pentru conținutul și procedurile de confidențialitate ale site-urilor web și/sau ale companiilor care nu au nicio legătură cu Compania.
  • Pentru a oferi o protecție maximă a datelor referitoare la înregistrarea dvs., Compania vă recomandă să păstrați confidențialitatea parolei dvs. și să vă deconectați la sfârșitul fiecărei sesiuni (în special dacă sesiunea a avut loc pe un dispozitiv cu acces public).

  Aveți alte întrebări?

  Pentru mai multe informații despre această politică sau despre orice aspect legat de confidențialitate, sau dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să vă retrageți consimțământul, puteti contacta direct părțile indicate în secțiunea "Cine va procesa datele mele?" sau prin intermediul adresei de e-mail [email protected].

  Ultima actualizare în 28 ianuarie 2021