Personvern

Retningslinjer for behandling av personopplysninger

Surveyeah-portalen/-panelet eies av TRADATECH Srl med eneaksjonær, med registrert kontor i via De Amicis 47, 20123 Milan, VATnr.(mva) 08335940964, heretter «Selskapet».

Selskapet, gjennom Surveyeah-portalen/panelet, er ansvarlig for innsamling og prøvetaking av data fra enkeltpersoner med det formål å sende inn prøvekomponentene til anonyme betalte online undersøkelser, bestilt av tredjeparter fra selskapet direkte eller fra andre parter som har virksomhet forhold til selskapet.

Selskapet er forpliktet til å beskytte personopplysninger som er betrodd av registrerte brukere til Surveyeah-portalen/panelet. Derfor utføres forvaltningsaktivitetene og sikkerheten til de nevnte dataene på en ansvarlig måte, i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning om beskyttelse av personopplysninger (GDPR EU-forordning nr. 679/2016, personvernkodedekret lover 196/ 2003, 101/2018).

Denne policyen forklarer hvem vi er, til hvilke formål vi kan bruke dataene dine, hvilke data vi trenger, hvordan vi vil håndtere dem, hvem de kan kommuniseres til (f.eks. tredjepartsselskaper, forskningsinstitutter), hvor de kan overføres og hva dine rettigheter er.

Hvem behandler informasjonen min?

Dine opplysninger behandles av selskapet som dataansvarlig.

Selskapet står selv ansvarlig for del av behandlingen gjennom sin egen organisasjon. Listen over eksterne databehandlere er tilgjengelig ved forespørsel.

Hvor?

Serverne for Surveyeah-portalen/panelet befinner seg i Amsterdam (Nederland). Behandlingen av personopplysninger skjer på disse serverne, på selskapets kontor eller på kontoret til eksterne databehandlere.

Hvilke opplysninger samler og behandler dere om meg?

Selskapet vil be deg om å dele enkelte obligatoriske data når kontoen registreres i Surveyeah-portalen/panelet:

 • e-postadresse
 • fødselsdato
 • kjønn
 • postnummer (dersom det er relevant)

Du kan frivillig oppgi tilleggsdata når du registrerer kontoen hos Surveyeah-portalen/panelet, hovedsakelig:

 • Fornavn
 • Etternavn

Surveyeah samler også inn paneldeltakernes IP, for å spore den geografiske plasseringen og bekrefte at den er den samme som ble oppgitt ved registrering.

I den fortsatte interaksjonen med Surveyeah-portalen/panelet, med sikte på å sikre at du kan delta i anonyme betalte spørreundersøkelser, kan du fritt velge å oppgi andre personopplysninger, også om sensitiv informasjon (f.eks. helsestatus). Vær oppmerksom på at i dette tilfellet vil det være frivillig/ditt valg å oppgi disse opplysningene.

Hvorfor trenger dere mine opplysninger?

Selskapet vil utelukkende bruke opplysningene dine til følgende formål:

 1. For å la deg bruke nettstedet og Surveyeah-portalen/panelet
 2. For å velge betalte spørreundersøkelser å foreslå for deg, basert på din profil og dine interesser
 3. For å sende deg informasjon om Surveyeah sine aktiviteter
 4. For å belønne eller kompensere deg
 5. For å be om meninger rettet mot å forbedre opplevelsen som tilbys av nettstedet og Surveyeah-portalen/panelet
 6. For å opprette anonyme statistiske analyser (f.eks. hvor ofte brukere deltar i betalte undersøkelser)
 7. For å oppdatere alle brukere om vilkårene for bruk av nettstedet

Selskapet vil utføre behandlingen, med hensyn til alle aktivitetene beskrevet ovenfor, på grunnlag av samtykket du fritt ga da du registrerte deg på portalen.

Med særlig hensyn til det første punktet, vær også oppmerksom på at behandlingen vil være nødvendig for å oppfylle kontraktsforpliktelsene med våre kunder. I mangel av slike data vil selskapet ikke være i stand til å oppfylle de kontraktsmessige aktivitetene som forbereder din deltakelse i betalte undersøkelser (f.eks. prøvetaking), og du vil følgelig ikke kunne delta i undersøkelsene og dermed ikke få godtgjørelse.

Mengden og påliteligheten av de oppgitte dataene vil bli vurdert hver gang, for å bestemme de resulterende avgjørelsene og unngå behandling av data som overskrider det som kreves for formålene som forfølges.

Vi vil ikke bruke dine personopplysninger til andre formål enn de som er beskrevet i denne policyen, med mindre vi informerer deg på forhånd og innhenter ditt samtykke der det er nødvendig.

Hvordan bruker dere opplysningene mine?

Selskapet har, som et av sine mål, å beskytte opplysningene som er gitt til oss, basert på prinsippene om korrekthet, lovlighet og åpenhet. Dine personopplysninger vil bli behandlet under den ytterste sikkerhet og konfidensialitet ved hjelp av avanserte IT-systemer og programvarer.

Hvor lenge lagres opplysninger om meg?

Dine personopplysninger vil bli lagret, fra mottak/oppdatering, i en periode i samsvar med behandlingsformålene angitt ovenfor. Brukerdata registrert på Surveyeah-portalen/panelet vil generelt bli oppbevart så lenge brukeren forblir "aktiv" via å delta i betalte spørreundersøkelser. Selskapets forpliktelse er å slette alle data knyttet til en bruker 48 måneder etter siste deltagelse i en betalt undersøkelse.

Vil dere dele informasjonen min med andre parter?

For formålene nevnt i punkt 1, 3 og 5 kan informasjonen din deles med tredjeparter, hovedsakelig parter som har foretningsforbindelser med Selskapet, for å overholde kontraktsmessige forpliktelser (f.eks. deltakelse i betalte undersøkelser) eller andre juridiske eller nasjonale forpliktelser, samt EU-forskrifter.

For alle formål oppgitt i denne uttalelsen kan informasjonen din formidles utenlands, innen og utenfor den europeiske unionen, i samsvar med rettigheter og garantier som dekkes av gjeldende forskrifter, etter bekreftelse fra det relevante landet for å forsikre «tilstrekkelig» beskyttelse.

Bortsett fra i oppgitte tilfeller vil personlig informasjon ikke deles. For formålene nevnt i punkt 1, 3 og 5, kan dataene dine bli utlevert til tredjeparter, hovedsakelig parter som har forretningsforbindelser med selskapet, for å overholde kontraktsmessige forpliktelser (f.eks. inkludering i betalte undersøkelser) eller eventuelle forpliktelser i henhold til loven eller nasjonale og EU-forskrifter.

For alle formålene som er angitt i denne erklæringen, kan dataene dine også formidles til utlandet, innenfor og utenfor EU, i samsvar med rettighetene og garantiene gitt av gjeldende lovgivning, med forbehold om verifisering av at det aktuelle landet sikrer et pålitelig beskyttelsesnivå.

Utenom de omtalte tilfellene vil ikke dine personopplysninger bli utlevert.

Hva er mine rettigheter?

Du har når som helst rett til å forespørre, skriftlig via e-post til [email protected], om

 • tilgang til dine personopplysninger
 • korrigering av personlige opplysninger dersom de ikke er korrekte
 • avbestilling (retten til å bli glemt) før fristen angitt i avsnittet «Hvor lenge beholder dere informasjonen min?»
 • begrense behandling av opplysninger

Slike forespørsler vil bli tatt hånd om og oppfylt innen 30 kalenderdøgn. Vi vil gjøre vårt ytterste for å ivareta alle dine rettigheter. Dersom de blir avbestilt vil du få en kanselleringsbekreftelse på e-post.

Du vil også ha:

 • retten til å motsette deg behandling, dersom den utføres for formålene nevnt i punkt 2, 3, 4 og 5
 • retten til dataportabilitet, det vil si å motta personopplysningene du har oppgitt i et strukturert, maskinlesbart standardformat
 • retten til å sende en klage til personopplysningstilsynet (www.garanteprivacy.it)

Kan jeg trekke tilbake samtykket mitt etter å ha gitt det?

Du har når som helst rett til å trekke tilbake samtykket ditt. Dette vil imidlertid ikke:

 • undergrave lovligheten av behandlingen som skjedde basert på samtykket som ble gitt før tilbaketrekking
 • forhindre videre behandling av de samme opplysningene på andre juridiske grunnlag (for eksempel kontraktsmessige eller juridiske forpliktelser som selskapet er underlagt)

Er det noe mer jeg trenger å vite?

Ja, det er noen andre viktige punkter du trenger å vite:

 • Surveyeah-portalen/panelet må i noen tilfeller bruke informasjon fra nettleseren (som IP-adresse og informasjonskapsler) for å sikre at du ikke deltar mer enn én gang i den samme betalte undersøkelsen eller at du ikke deltar i undersøkelser som ikke er tilgjengelige der du befinner deg;
 • Surveyeah-portalen/panelet inneholder lenke til tredjepartsnettsteder eller -tjenester (vanligvis relatert til parter som har forretningsforbindelser til selskapet). Disse lenkene gjelder nettbaserte undersøkelser eller annen aktivitet/informasjon som kan være av interesse for registrerte brukere. Selskapet fraskriver seg herved ethvert ansvar for innholdet og personvernprosedyrene til nettsteder og/eller selskaper som ikke har noe med selskapet å gjøre.
 • For å tilby maksimal beskyttelse for opplysningene knyttet til registreringen din, anbefaler selskapet å holde passordet ditt konfidensielt og logge ut etter hver økt (spesielt hvis økten skjedde på en offentlig enhet).

Har du fortsatt spørsmål?

For mer informasjon om denne policyen eller andre personvernspørsmål, eller hvis du ønsker å utøve rettighetene dine eller trekke tilbake samtykket ditt, kan du ta direkte kontakt med partene som er angitt i avsnittet "Hvem vil behandle dataene mine?" eller via e-postadressen [email protected].

Sist oppdatert 28. januar 2021