Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for deltagelse i forbrugerpanelet "Surveyeah".

Etableret mellem:

Tradatech Srl, enkeltmandsvirksomhed med en kapital på 50.000 euro, med juridisk hovedkvarter i Milano, Italien i Via De Amicis 47. Registreret ved handelskammeret i Milano under momsnummer 08335940964. Repræsenteret af Nicolò Fisogni som juridisk repræsentant for virksomheden. Ejer af forbrugerpanelet “Surveyeah” og hjemmesiden www.surveyeah.com.

Herefter kaldet “Surveyeah”,

OG
Den person, der udfylder registreringsformularen.
Herefter kaldt "Paneldeltageren".

I tilfælde af:

  1. Via sin hjemmeside www.surveyeah.com tilbyder Surveyeah en række tjenester inklusiv muligheden for paneldeltagere til at dele meninger om produkter og tjenester og i nogle tilfælde at kunne prøve dem samt tillader deltagelse i online markedsundersøgelser og betalte undersøgelser sendt via e-mail.
  2. Implementeringen af sådanne tjenester og gennemførelsen af markedsundersøgelser, kræver at Surveyeah sender betalte onlineundersøgelser til visse Internetbrugere der er registreret til panelet (deraf navnet "Paneldeltagere"). Deltagelse fra paneldeltagerne er frivillig og valgfri, og selvom der er betalt, hvis betalte undersøgelser sendes, er der ingen form for juridisk subordination mellem Surveyeah og Paneldeltageren.
  3. Disse vilkår og betingelser er til for at regulere driftsmetoderne og deltagelse i Surveyeahs tjenester og betalte undersøgelser.

Følgende er aftalt:

Artikel 1 - Definitioner

For at lette forståelsen, identificeres følgende tilbagevendende termer med et stort bogstav:

"Panel" er den gruppe mennesker, der har tilmeldt sig Surveyeah-tjenesterne for at deltage i betalte undersøgelser, der sendes via e-mail, og deres registrering bekræftes via e-mail af Surveyeah.

“Paneldeltager” er et medlem af Surveyeah-panelet.

"Konto" er paneldeltagerens personlige konto, der ved at acceptere vilkårene og betingelserne og klikke på linket i bekræftelses-e-mailen, der er sendt af Surveyeah, har aktiveret hans / hendes registrering med tjenesten. Ved at logge ind til hans / hendes personlige konto kan Paneldeltageren redigere, tilføje eller slette personlige oplysninger samt se saldoen og downloade de forudindstillede belønninger.

"Registreringsformular" er det spørgeskema, som paneldeltageren udfylder under tilmeldingen til Surveyeah-panelet, inklusive de krævede felter (navn, e-mail-adresse, adgangskode, køn, fødselsår, postnummer); dette er de minimumsdata, der kræves for at udføre markedsanalyser på en meningsfyldt måde.

"Forskning" eller "Markedsundersøgelse" er markedsundersøgelser og / eller undersøgelser af enhver art om ethvert emne udført af Surveyeah eller partnerkunder med det formål at studere adfærd og meninger fra forbrugere og mennesker.

"Websted" er hjemmesiden www.surveyeah.com, gennem hvilken registrering og adgang til Surveyeah-forbrugerpanelet foretages.

"Tjenester" er den række af tjenester, der tilbydes af Surveyeah, såsom at sende betalte undersøgelser, teste produkter og dele meninger.

Artikel 2 - Formål

Formålet med denne aftale er at definere vilkårene og betingelserne således at paneldeltageren opfylder kravene for at være en del af panelet, for at modtage betalte undersøgelser via e-mail og bruge tjenesterne på webstedet generelt. Ved at tilmelde dig panelet skal du indtaste dataene i de krævede felter og klikke på linket i bekræftelses-e-mailen, paneldeltageren accepterer betingelserne i denne kontrakt.

Artikel 3 - Registrering til "Surveyeah" forbrugerpanel

For at kunne tilmelde sig skal ansøgeren:

  • Være en rigtig person
  • Være mindst 18 år
  • Bo i landet for det valgte panel
  • Have en gyldig e-mail-adresse
  • Skal have udfyldt de krævede felter i registreringsformularen
  • Accepter disse vilkår og betingelser

Surveyeah forbeholder sig ret til at acceptere eller afvise registreringen af en paneldeltager på ethvert tidspunkt uden at skulle give en grund for beslutningen.

Artikel 4 - Paneldeltagerens accept af vilkårene

Ved at modtage bekræftelses-e-mailen efter at have indtastet dataene i felterne på registreringsformularen og klikke på registreringsbekræftelseslinket i e-mailen, accepterer paneldeltageren betingelserne i denne kontrakt.

Surveyeah gemmer al korrespondance med paneldeltageren, inklusiv e-mailen med registreringsbekræftelse, for at have en referencedato for accept af denne kontrakt.

Artikel 5 - Definition af tjenester

5.1 Tjenesten giver paneldeltageren mulighed for at dele meninger om produkter og tjenester, teste produkter og tjenester, deltage i betalte onlineundersøgelser og markedsundersøgelser udviklet af Surveyeah eller Surveyeah's kunder.

5.2 Surveyeah forbeholder sig ret til at tilføje, ændre eller fjerne funktioner fra webstedet og Tjenesten uden forudgående varsel bortset fra en meddelelse om sådanne ændringer til denne aftale.

Surveyeah forbeholder sig retten til permanent at annullere tjenesten med en forhåndsmeddelelse på fire uger.

Artikel 6 - Surveyeah-panelets forpligtelser

Surveyeah er forpligtet til at:

6.1 Stille en side til rådighed med til paneldeltageren med svarene på ofte stillede spørgsmål (FAQs) og generel hjælp. Personlig assistance ydes via kontaktformularen. Surveyeah kan ikke holdes ansvarlig for eventuel funktionsfejl, såsom midlertidig afbrydelse eller forsinket svar.

6.2 Implementering af alle tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte de oplysninger, der er indtastet af paneldeltageren.

6.3 Undlade at videregive de data, der er indtastet af paneldeltageren, til tredjeparter i nogen form. Skulle indsættelse af personlige kontaktoplysninger anses for nødvendige, kan paneldeltageren vælger ikke at give sådanne oplysninger og forblive anonym under alle omstændigheder.

6.4 Behandle alle oplysninger leveret af paneldeltageren anonymt, inklusive de svar givet af Panelet til forskningsdata vedrørende betalte undersøgelser og markedsundersøgelser. I nogle tilfælde kan Paneldeltageren udtrykkeligt give afkald på anonymitet.

6.5 Sende cookies til Paneldeltagerens computer, så Surveyeah kan genkende paneldeltageren og forhindrer ham/hende i at skulle indtaste adgangskoden igen under samme session og til at analysere de websider, der er besøgt under sessionen.

6.6 At holde webstedet operationelt til enhver tid. Manglende funktion af tjenesten giver ikke ret til refusion. Surveyeah kan ikke holdes ansvarlig for midlertidige afbrydelser af tjenesten.

Taget i betragtning at Tjenesten er gratis, kan Surveyeah ikke holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser, også af økonomisk karakter, der opstår som følge af midlertidige afbrydelser af tjenesten.

6.7 Offentliggørelse, hvis de er godkendt af Paneldeltageren, de svar han/hun har givet.

6.8 En oversigt over de eventuelle kontraindikationer for de produkter, der skal testes (f.eks. allergier, mindstealder, graviditet).

6.9 Kontakte Paneldeltageren, hvis en tredjepart fremsætter krav på Paneldeltagerens handlinger i strid med artiklerne i denne aftale, især artikel 7. Paneldeltageren accepterer at kompensere Surveyeah for eventuelle skader eller afholdte omkostninger på grund af brud på aftalen fra Paneldeltagerens side.

6.10 Meddelelse til paneldeltageren om, at ændringer i denne kontrakt vil blive offentliggjort på webstedet, og paneldeltageren vil blive hørt. Surveyeah forbeholder sig den fulde ret til at ændre tjenesten og de nuværende betingelser.

6.11 At holde data fra lukkede konti fortrolige til sandsynlige formål i en begrænset periode, der er fastlagt af Surveyeah i henhold til gældende lovgivning.

Artikel 7 - Paneldeltagerens forpligtelser

Paneldeltageren vil:

7.1 Svare ærligt på betalte undersøgelser sendt af Surveyeah. Surveyeah forbeholder sig ret til ikke at tildele betaling for en gennemført undersøgelse der er svaret på med tilfældige svar.

7.2 Deltage i mindst en betalt undersøgelse ud af fem af dem, der sendes fra Surveyeah-forbrugerpanelet.

7.3 Deltage personligt og ikke afsløre hans/hendes adgang til kontoen til tredjepart og at holde de oplysninger, der er i de betalte undersøgelser, strengt fortrolige.

7.4 Redigere, tilføje eller slette de personlige oplysninger, der gives i tilfælde af ændringer, såsom arbejde eller familiestatus.

7.5 Respektere reglerne for god opførsel og offentlig orden, især ikke at offentliggøre ærekrænkende eller diskriminerende information og meddelelser i overensstemmelse med gældende lovgivning. Paneldeltageren vil svare personligt til handlinger, der forfølges af tredjeparter i forhold til det, der offentliggøres og Surveyeah kan ikke holdes ansvarlig.

7.6 Respektere tredjeparters rettigheder i forhold til varemærker, ophavsret, juridiske rettigheder.

7.7 Ikke at bruge hans/hendes konto til kommercielle formål og ikke at offentliggøre reklame på hjemmesiden, som er en ret, der udelukkende er forbeholdt Surveyeah.

7.8 Ikke at bruge de andre Paneldeltageres e-mail-adresser til at sende uopfordret e-mails.

7.9 Kun have en konto og ikke oprette dummy-konti til falske medlemmer.

Artikel 8 - Varighed og opsigelse

8.1 Paneldeltageren indgår denne kontrakt ved at klikke på linket i bekræftelses-e-mailen.

8.2 Kontrakten er på ubestemt tid.

8.3 Kontrakten kan til enhver tid opsiges uden forudgående varsel af både Paneldeltageren og Surveyeah.

8.4 Alle uvekslede euro (dollars, pund ..) annulleres permanent i alle tilfælde af opsigelse, uanset årsagen. I sådanne tilfælde er Surveyeah ikke forpligtet til at godtgøre Paneldeltageren.

8.5 I tilfælde af svig annulleres tidligere vekslede euro (dollars, pund ..) samt belønninger permanent. I sådanne tilfælde er Surveyeah ikke forpligtet til at godtgøre Paneldeltageren.

Artikel 9 - Betaling og belønninger

9.1 Med deltagelse og gennemførelse af betalte undersøgelser modtager paneldeltageren euro (dollars, pund ..) i forhold til den gennemsnitlige tid, det tager alle Paneldeltagere at svare på den betalte undersøgelse. Surveyeah forbeholder sig den fulde ret til at ændre udbetalingsmetoder og beløb krævet for at opnp udbetaling, i tilfælde af ændringer offentliggøres disse på forhånd på webstedet.

9.2 Saldoen på en konto kan ikke overføres eller sælges til tredjepart, men kan kun tages ud via Paypal eller andre aftalte belønninger, og under alle omstændigheder kun når den specificerede tærskel er nået.

9.3 Ved annullering af deres registrering giver paneldeltageren afkald på enhver ret til de indtil da akkumulerede point

Artikel 10 - Generelle regler

10.1 Disse betingelser er den eneste kontrakt mellem Surveyeah og Paneldeltageren. Hvis en klausul erklæres ugyldig af en kompetent domstol forbliver de øvrige betingelser i kraft.

10.2 Italiensk lov er det ledende organ i fortolkningen af denne kontrakt, og de italienske domstole er det eneste organer i tilfælde af retssager, specifikt Domstolen i Milano.

10.3 Paneldeltageren vil ikke gøre krav mod Surveyeah i tilfælde af tredjepart opfanger de indtastede data eller anvender dem til formål der ikke er godkendt af Surveyeah.