Uvjeti i odredbe

Uvjeti i odredbe za sudjelovanje u panelu potrošača “Surveyeah”.

Osnovano između:

Tradatech Srl, pojedinačno društvo s kapitalom od 50.000 eura, sa pravnim sjedištem u Milanu, Italija, via De Amicis 47. Registrirano pri Gospodarskoj komori Milana, PDV broj 08335940964. Društvo zastupa Nicolò Fisogni, kao pravni zastupnik. Vlasnik panela za potrošače “Surveyeah” i web stranice www.surveyeah.com.

U daljnem tekstu “Surveyeah”

I
Osoba koja će ispuniti obrazac za registraciju.
U daljnjem tekstu “Panelist”.

S obzirom na to:

  1. Surveyeah, putem svoje web stranice www.surveyeah.com, nudi panelistima široku ponudu usluga, uključujući mogućnost razmjene mišljenja o proizvodima i uslugama, te u nekim slučajevima, mogućnost isprobavanja istih, kao i dopuštanje sudjelovanja u online istraživanju tržišta i plaćenim anketama poslanim putem e-pošte.
  2. Implementacija takvih usluga, te ostvarivanje istraživanja tržišta, zahtijevaju da Surveyeah šalje online plaćene ankete određenim korisnicima interneta koji su registrirani na panelu (otuda naziv “Panelists”). Sudjelovanje panelista je dobrovoljno i fakultativno, i iako plaćeno u slučaju se šalju plaćene ankete, ne postoji nikakva vrsta pravne podređenosti između Surveyeaha i panelista.
  3. Ovi uvjeti i odredbe služe za reguliranje načina rada i sudjelovanja u Surveyeahovim uslugama i plaćenim anketama.

Dogovara se sljedeće:

Članak 1. – Definicije

Kako bi se olakšala izdrada dokumenta, sljedeći termini (koji se često ponavljaju) označeni su velikim početnim slovom:

“Panel” je skupina osoba koje su se registrirali na Surveyeah usluge kako bi sudjelovale u plaćenim anketama koje in se šalju putem e-pošte, a njihovu registraciju potvrđuje poruka e-pošte Surveyeah-a.

“Panelist” je član Surveyeah panela.

“Račun” je osobni račun Panelista koji je, pristankom na uvjete i odredbe, te klikom na poveznicu u poruci e-pošte s potvrdom koju je poslao Surveyeah, aktivirao svoju registraciju na servisu. Pristupanjem svom osobnom računu, Panelist može uređivati, dodavati ili brisati osobne podatke, kao i pregledavati stanje i preuzimati unaprijed utvrđene nagrade.

“Obrazac za registraciju” je upitnik koji Panelist ispunjava tijekom registracije na panelu Surveyeah, uključujući potrebna polja (ime, adresa e-pošte, lozinka, spol, godina rođenja, poštanski broj); to su minimalni podaci potrebni za provođenje tržišnih analiza na značajnom uzorku.

“Istraživanje” ili “Istraživanje tržišta” su istraživanje tržišta i/ili ankete bilo koje vrste na bilo koju temu koje provodi Surveyeah ili partnerski klijenti s ciljem proučavanja ponašanja i mišljenja potrošača i ljudi.

“Site” je web stranica www.surveyeah.com putem koje se vrši registracija i pristup Surveyeah korisničkom panelu.

"Usluge" ili "Usluga" raspon je usluga koje nudi Surveyeah, kao što su slanje plaćenih anketa, testiranje proizvoda i razmjena mišljenja.

Članak 2. - Svrha

Svrha ovog ugovora je definiranje uvjeta i odredbi kako biste kao Panelist ispunili uvjete da budete dio panela, kako biste primali plaćene ankete putem e-pošte i generalno koristili usluge stranice. Ulaskom u panel, unosom podataka u tražena polja i klikom na vezu u e-pošti s potvrdom, Panelist prihvaća uvjete ovog ugovora.

Članak 3. – Registracija za potrošački panel “Surveyeah”.

Da bi se registrirao, podnositelj zahtjeva mora:

  • Biti fizička ili pravna osoba
  • Imati najmanje 18 godina
  • Imati prebivalište u zemlji odabranog panela
  • Imati valjanu adresu e-pošte
  • Popuniti obavezna polja obrasca za registraciju
  • Prihvatiti ove uvjete i odredbe

Surveyeah zadržava pravo prihvatiti ili odbiti registraciju panelista u bilo kojem trenutku bez navođenja motivacije za takvu odluku.

Članak 4. – Prihvaćanje uvjeta od strane Panelista

Primanjem e-pošte s potvrdom, nakon unosa podataka u polja na obrascu za registraciju, i klikom na poveznicu za potvrdu registracije u e-pošti, Panelist prihvaća uvjete ovog ugovora.

Surveyeah će zadržati svu korespondenciju s Panelistom, uključujući e-poštu potvrde registracije, kako bi imao referentni datum za prihvaćanje ovog ugovora.

Članak 5. – Definicija usluga

5.1 Usluga daje panelistu mogućnost dijeljenja mišljenja o proizvodima i uslugama, testiranja proizvode i usluge, sudjelovanja u plaćenim online anketama i razvijanju istraživanja tržištaod strane Surveyeah ili tvrtki klijenata.

5.2 Surveyeah zadržava pravo dodavanja, mijenjanja ili uklanjanja značajki s Web stranice i iz Usluga bez prethodnog upozorenja ili drugih formalnosti, osim obavijesti o takvim promjenama ovog Ugovora. Obavijest može biti izvršena na bilo koji način.

Surveyeah zadržava pravo na trajno otkazivanja usluge uz prethodnu najavu od četiri tjedna.

Članak 6. – Obveze anketnog panela Surveyeah

Surveyeah se zalaže za:

6.1 Pružanje stranice panelistu za odgovore na često postavljena pitanja (FAQ) i za opću podršku. Osobna podrška se pruža putem obrasca za kontakt, Surveyeah se ne može smatrati odgovornim za bilo kakav neispravan rad podrške, kao što je privremeni prekid ili kašnjenje podrške.

6.2 Provođenje svih tehničkih i organizacijskih mjera za zaštitu podataka unesenih od strane panelista.

6.3 Ne prenošenje podataka koje je panelist unio trećim stranama u bilo kojem obliku. Ako se unošenje osobnih podataka za kontakt smatra potrebnim, panelist može odlučite ne podijeliti takve detalje i ostati anoniman u svim okolnostima.

6.4 Obrađivanje svih informacije koje je Panelist dao anonimno, uključujući one iz skupa odgovora koje je dao Panel ili koje su prikupljene na neki drugi način iz korištenog uzorka za istraživačke podatke, a koji se odnose na plaćene ankete i istraživanje tržišta. U nekim slučajevima, Panelist se može izričito odreći anonimnosti.

6.5 Slanje kolačića, na računalo panelista, koji omogućuju Surveyeahu da prepozna panelista i spriječi ga/nju da tijekom iste sesije mora ponovno unijeti lozinku, te da analizira web stranice koje su posjećene tijekom sesije.

6.6 Održavanje stranice u funkciji u svakom trenutku. Ne funkcioniranje Usluge ne daje pravo na bilo kakvu naknadu. Surveyeah se ne može smatrati odgovornim za privremene prekide Usluge.

S obzirom da je Usluga besplatna, Surveyeah se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve posljedice, niti one bile financijske prirode, koje proizlaze iz privremenih prekida Usluge.

6.7 Objavljivanje priloga koje je Panelist dao u optjecaj, uz odobrenje istih od strane Panelista.

6.8 Navođenje mogućih kontraindikacija za proizvode koji se testiraju (npr. alergije, minimalna dob, trudnoća).

6.9 Kontaktiranje panelista ukoliko treća strana podnese pritužbu na radnje panelista koje krše članke ovog sporazuma, posebice članak 7. Panelist pristaje nadoknaditi Surveyeah za bilo kakvu prouzročenu štetu ili troškove nastale zbog nepoštivanja članka od strane panelista.

6.10 Obavještavanje panelista da će sve promjene ovog Ugovora biti objavljene na web stranici i da će se konzultirati panelist. Surveyeah zadržava puno pravo izmjene Usluge i trenutnih Uvjeta.

6.11 Čuvanje povjerljivosti podataka sa zatvorenih Računa u dokazne svrhe na ograničeno razdoblje koje određuje Surveyeah u skladu s važećim zakonima.

Članak 7. – Obveze panelista

Panelist će:

7.1 Odgovarati iskreno na predložene plaćene ankete i istraživanja koje šalje Surveyeah. Surveyeah zadržava pravo ne dodijeliti naknadu za anketu ispunjenu nasumično.

7.2 Sudjelovati u barem jednoj plaćenoj anketi od pet koje će biti poslane s potrošačke ploče Surveyeah.

7.3 Sudjelovati osobno i ne otkrivati trećim stranama pristupne podatke za svoj račun, te čuvati podataka sadržane u plaćenim anketama u strogoj tajnosti.

7.4 Uređivati, dodavati ili brisati osobne podataka u slučaju promjena, kao što je radni ili obiteljski status.

7.5 Poštivati pravila dobrog ponašanja i javnog reda, posebice ne objavljivati klevetničke ili diskriminirajuće informacije i poruke u skladu s važećim zakonodavstvom. Panelist će osobno odgovarati na sve radnje progona koje poduzimaju treće strane u vezi s onim što Panelist objavljuje, te se Surveyeah ne može smatrati odgovornim.

7.6 Poštivati prava trećih osoba, u vezi sa zaštitnim znakom, autorskim pravima, te pravima pravnih osoba.

7.7 Ne koristiti svoj račun u komercijalne svrhe i ne objavljivati reklamni materijal na web stranici, što je pravo isključivo pridržano za Surveyeah.

7.8 Ne koristiti adrese e-pošte drugih panelista za slanje neželjene e-pošte.

7.9 Imati jedan i jedini račun za stvarnu osobu i ne stvarati lažne račune za lažne članove.

Članak 8. – Trajanje i raskid

8.1 Panelist sklapa ovaj ugovor klikom na poveznicu u poruci e-pošte s potvrdom.

8.2 Ugovor je ugovoren na neodređeno vrijeme.

8.3 Ugovor mogu raskinuti, bez prethodne obavijesti i u bilo kojem trenutku, i Panelist i Surveyeah.

8.4 Svi nekonvertirani euri (dolari, funte..) se trajno poništavaju u bilo kojem slučaju raskida Ugovora, bez obzira na razlog. U takvim slučajevima, Surveyeah nije dužan na nikakvu nadoknadu prema Panelistu.

8.5 U slučaju prijevare, prethodno konvertirani euri (dolari, funte..) kao i nagrade, trajno se poništavaju. U takvim slučajevima, Surveyeah nije dužan nadoknaditi Panelistu.

Članak 9. – Isplate i nagrade

9.1 Sa sudjelovanjem i ispunjavanjem plaćenih anketa Panelist dobiva eure (dolare, funte..) proporcionalno prosječnom vremenu potrebnom svim panelistima da odgovore na tu plaćenu anketu. Surveyeah zadržava puno pravo izmjene pragova i parametara obveze plaćanja, a u slučaju promjene ažuriranje će biti unaprijed objavljeno na web stranici.

9.2 Stanje računa ne može se prenijeti ili prodati trećim stranama, već se može samo pretvoriti u Paypal ili u dogovorene nagrade, i to u svakom slučaju tek kada se postigne minimalni prag.

9.3 Nakon otkazivanja registracije, panelist se odriče bilo kakvog prava na do tada skupljene bodove

Članak 10. – Opći propisi

10.1 Ovi uvjeti jedini su ugovor između Surveyeaha i Panelista. Ako se neka od klauzula proglasi nevaljanom od strane nadležnog suda, ostali uvjeti ostaju na snazi.

10.2 Talijansko pravo je glavno tijelo u tumačenju ovog ugovora, a talijanski sudovi su jedina nadležna tijela u slučaju sudskih sporova, točnije Sud u Milanu.

10.3 Panelist osigurava Surveyeah od bilo kakvog potraživanja u slučaju presretanja unesenih podataka od strane trećih osoba ili za korištenje koje nije odobrio Surveyeah.