Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for deltakelse i «Surveyeah»-forbrukerpanelet.

Etablert:

Tradatech Srl, et enkeltpersonforetak med en kapital på 50 000 euro, med juridisk hovedkontor i Milano, Italia i Via De Amicis 47. Registrert ved handelskammeret i Milano under VATnr. (mva) 08335940964. Representert av Nicolò Fisogni som juridisk representant for selskapet. Eier av forbrukerpanelet "Surveyeah" og nettstedet www.surveyeah.com.

Heretter kalt "Surveyeah",

OG
Personen som skal fylle ut registreringsskjemaet.
Heretter kalt "paneldeltakeren".

Gitt at:

  1. Gjennom nettstedet www.surveyeah.com tilbyr Surveyeah et bredt spekter av tjenester, inkludert muligheten for paneldeltakere til å utveksle meninger om produkter og tjenester og, i noen tilfeller, å kunne prøve dem, i tillegg til å tillate deltakelse i online markedsundersøkelser og betalte spørreundersøkelser sendt via e-post.
  2. Implementeringen av slike tjenester, og gjennomføringen av markedsundersøkelser, krever at Surveyeah sender online betalte spørreundersøkelser til visse internett-brukere som er registrert i panelet (derav navnet "Paneldeltaker"). Deltakelse fra paneldeltakerne er frivillig, og selv om betalte spørreundersøkelser sendes, er det ingen form for juridisk underordning mellom Surveyeah og paneldeltakeren.
  3. Disse vilkårene og betingelsene skal regulere metodene for drift og deltakelse i Surveyeahs tjenester og betalte spørreundersøkelser.

Følgende er avtalt:

Artikkel 1 – Definisjoner

For å lette utkastet er følgende gjentakende termer identifisert med stor bokstav:

"Panel" er gruppen av personer som har registrert seg hos Surveyeah sine tjenester for å delta i betalte spørreundersøkelser som sendes via e-post, registreringen deres bekreftes via e-post av Surveyeah.

«Paneldeltaker» er et Surveyeah-panelmedlem.

"Konto" er den personlige kontoen til paneldeltakeren som, via å godta vilkårene og betingelsene og klikke på lenken i e-postbekreftelsen sendt av Surveyeah, har aktivert sin registrering hos tjenesten. Ved å gå inn på sin personlige konto kan paneldeltakeren redigere, legge til eller slette personlig informasjon, samt se saldoen og laste ned de forhåndsetablerte belønningene.

"Registreringsskjema" er spørreskjemaet som paneldeltakeren fyller ut under registreringen til Surveyeah-panelet, inkludert de obligatoriske feltene (navn, e-postadresse, passord, kjønn, fødselsår, postnummer); dette er minimumsopplysningene som kreves for å utføre markedsanalyser.

"Forskning" eller "Markedsundersøkelser" er markedsundersøkelser og/eller undersøkelser av enhver type om ethvert emne utført av Surveyeah eller partnerkunder med mål om å studere atferd og meninger til forbrukere og mennesker.

"Siden" er nettstedet www.surveyeah.com der registrering og tilgang til Surveyeah-forbrukerpanelet gjøres.

"Tjenester" eller "Tjeneste" er spekteret av tjenester som tilbys av Surveyeah, for eksempel å sende betalte spørreundersøkelser, teste produkter og utveksle meninger.

Artikkel 2 - Formål

Formålet med denne avtalen er å definere vilkårene og betingelsene slik at paneldeltakeren oppfyller kravene for å være en del av Panelet, for å motta betalte spørreundersøkelser via e-post og bruke tjenestene til Siden generelt. Ved å bli med i Panelet, fylle inn dataene i de obligatoriske feltene og klikke på lenken i bekreftelses-e-posten, godtar Paneldeltakeren vilkårene i denne kontrakten.

Artikkel 3 – Registrering for «Surveyeah»-forbrukerpanelet

For å registrere seg må søkeren:

  • Være en nøytral eller juridisk person
  • Være minst 18 år
  • Bo i landet til det valgte panelet
  • Ha en gyldig e-postadresse
  • Har fylt ut de obligatoriske feltene i registreringsskjemaet
  • Godta disse vilkårene og betingelsene

Surveyeah forbeholder seg retten til å godta eller avvise registreringen av en Paneldeltaker når som helst uten å måtte gi en begrunnelse for avgjørelsen.

Artikkel 4 – Paneldeltakerens godkjennelse av vilkårene

Ved å motta bekreftelses-e-posten, etter å ha skrevet inn opplysningene i feltene på Registreringsskjemaet og klikket på registreringsbekreftelseslenken i e-posten, godtar Paneldeltakeren vilkårene i denne kontrakten.

Surveyeah vil beholde all korrespondanse med Paneldeltakeren, inkludert registreringsbekreftelsen på e-post, for å ha en referansedato for aksept av denne kontrakten.

Artikkel 5 – Definisjon av tjenester

5.1 Tjenesten gir Paneldeltakeren muligheten til å dele meninger om produkter og tjenester, teste produkter og tjenester, delta i betalte online Undersøkelser og Markedsundersøkelser utviklet av Surveyeah eller klientselskaper.

5.2 Surveyeah forbeholder seg retten til å legge til, endre eller fjerne funksjoner fra Siden og Tjenesten uten forvarsel eller formaliteter annet enn et varsel om slike endringer i denne avtalen.

Surveyeah forbeholder seg retten til å si opp Tjenesten permanent med et forhåndsvarsel på 4 uker.

Artikkel 6 – Surveyeah-undersøkelsespanelets forpliktelser

Surveyeah er forpliktet til:

6.1 Å gi paneldeltakeren en side med svar på de ofte stilte spørsmålene (OSS), og for generell assistanse. Personlig assistanse gis via kontaktskjemaet, Surveyeah kan ikke holdes ansvarlig for eventuell assistanse som ikke fungerer, for eksempel midlertidig avbrudd eller responsforsinkelser.

6.2 Å implementere alle tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte informasjonen som er lagt inn av Paneldeltakeren.

6.3 Å ikke avsløre opplysningene som er lagt inn av Paneldeltakeren til tredjeparter i noen form. Dersom det anses nødvendig å legge inn personlig kontaktinformasjon, kan Paneldeltakeren velge å ikke oppgi slike detaljer og forbli anonym under alle omstendigheter.

6.4 Å behandle all informasjon gitt av Paneldeltakeren anonymt, inkludert svar gitt av panelet eller på annen måte fra utvalget brukt for forskningsdata, knyttet til betalte Undersøkelser og Markedsundersøkelser. I noen tilfeller kan Paneldeltakeren eksplisitt gi fra seg anonymitet.

6.5 Å sende informasjonskapsler til Paneldeltakerens datamaskin, slik at Surveyeah kan gjenkjenne Paneldeltakeren og hindre vedkommende i å måtte skrive inn passordet på nytt under samme økt, og analysere nettsidene som ble besøkt under økten.

6.6 Å holde Siden operativt til enhver tid. At Tjenesten ikke fungerer gir ikke rett til refusjon. Surveyeah kan ikke holdes ansvarlig for midlertidige avbrudd i Tjenesten.

Tatt i betraktning at Tjenesten er gratis, kan Surveyeah ikke holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser, også av økonomisk art, som oppstår fra midlertidige Tjenesteavbrudd.

6.7 Å publisere, hvis de er godkjent av Paneldeltakeren, bidragene hen har levert til opplag.

6.8 En liste over eventuelle kontraindikasjoner for produktene som skal testes (f.eks. allergier, minimumsalder, graviditet).

6.9 Å ta kontakt med Paneldeltakeren dersom en tredjepart kommer med påstander om at Paneldeltakerens handlinger i strid med artiklene i denne avtalen, spesielt artikkel 7. Paneldeltakeren samtykker til å kompensere Surveyeah for enhver skade forårsaket, eller kostnader pådratt, på grunn av manglende respekt fra Paneldeltagerens side.

6.10 Å kommunisere til Paneldeltakeren at eventuelle endringer i denne kontrakten vil bli publisert på Siden og Paneldeltakeren vil bli konsultert. Surveyeah forbeholder seg retten til å endre Tjenesten og gjeldende vilkår.

6.11 Å holde opplysinger konfidensielle fra lukkede kontoer for bevisformål i en begrenset periode fastsatt av Surveyeah i henhold til gjeldende lovgivning.

Artikkel 7 – Paneldeltakerens forpliktelser

Paneldeltakeren vil:

7.1 Svare ærlig på foreslåtte betalte Undersøkelser og Forskning sendt av Surveyeah. Surveyeah forbeholder seg retten til ikke å gi betaling for en Undersøkelse som er tilfeldig besvart.

7.2 Delta på minst én betalt Undersøkelse av fem av de som vil bli sendt fra Surveyeah-forbrukerpanelet.

7.3 Delta personlig og ikke avsløre til tredjeparter hen pålogginsinformasjon og å holde informasjonen i de betalte Undersøkelsene konfidensiell.

7.4 Rediger, legge til eller slette den personlige informasjonen som er oppgitt i tilfelle endringer, for eksempel jobb- eller familiestatus.

7.5 Respekte reglene for god oppførsel og offentlig orden, spesielt å ikke publisere ærekrenkende eller diskriminerende informasjon og meldinger i samsvar med gjeldende lovgivning. Paneldeltakeren må personlig svare på eventuelle handlinger utført av tredjeparter i forhold til det som er publisert, og Surveyeah kan ikke holdes ansvarlig.

7.6 Respekte rettighetene til tredjeparter, i forhold til varemerke, opphavsrett og rettighetene til juridiske personer.

7.7 Ikke bruke hens konto til kommersielle formål og ikke å publisere reklamemateriale på Siden, som er en rettighet som er forbeholdt Surveyeah.

7.8 Ikke bruke e-postadressene til de andre Paneldeltakerne for å sende dem uønsket e-post.

7.9 Å kun ha en konto for den ekte personen og ikke opprett falske kontoer for falske medlemmer.

Artikkel 8 – Varighet og oppsigelse

8.1 Paneldeltakeren inngår denne kontrakten ved å klikke på lenken i e-postbekreftelsen.

8.2 Kontrakten er avtalt på ubestemt tid.

8.3 Kontrakten kan sies opp uten forhåndsvarsel når som helst av både Paneldeltakeren og Surveyeah.

8.4 Alle ukonverterte euro (dollar, pund...) kanselleres permanent i alle tilfeller av oppsigelse, uansett årsak. I slike tilfeller er ikke Surveyeah forpliktet til å refundere Paneldeltakeren.

8.5 Ved svindel kanselleres tidligere konverterte euro (dollar, pund...) samt belønninger permanent. I slike tilfeller er ikke Surveyeah forpliktet til å refundere Paneldeltakeren.

Artikkel 9 – Betaling og belønning

9.1 Via deltakelse og gjennomføring av betalte Undersøkelser, mottar Paneldeltakeren euro (dollar, pund...) i forhold til gjennomsnittstiden det tar for alle paneldeltakere å svare på den betalte Undersøkelsen. Surveyeah forbeholder seg retten til å endre terskler og parametere for betalingsforpliktelsen. I tilfelle endringer vil oppdateringen bli publisert på forhånd på Siden.

9.2 Saldoen på en Konto kan ikke overføres eller selges til tredjeparter, men kan kun konverteres på Paypal eller mot avtalte belønninger, og i alle fall bare når minimumsterskelen er nådd.

9.3 Ved kansellering av registreringen frasier paneldeltageren seg enhver rett til poengene inntil da akkumulert

Artikkel 10 – Generelle bestemmelser

10.1 Disse betingelsene er den eneste kontrakten mellom Surveyeah og Paneldeltakeren. Hvis en klausul blir erklært ugyldig av en kompetent domstol, vil de andre betingelsene forbli i kraft.

10.2 Italiensk lov er det styrende organet i tolkningen av denne kontrakten og de italienske domstolene er de eneste kompetente organene i tilfelle rettssaker, nærmere bestemt domstolen i Milano.

10.3 Paneldeltakeren sikrer Surveyeah mot enhver regress i tilfelle tredjeparts avskjæring av opplysningene som er lagt inn eller for bruk som ikke er autorisert av Surveyeah.