Termeni și condiții

Termeni și condiții de participare la panelul de consumatori "Surveyeah".

Stabilite între:

Tradatech Srl, întreprindere individuală cu un capital social de 50.000 de euro, cu sediul legal la Milano, Italia, în Via De Amicis 47. Înregistrată la Camera de Comerț din Milano cu numărul de TVA 08335940964. Reprezentată de Nicolò Fisogni în calitate de reprezentant legal al societății. Titular al panoului de consumatori "Surveyeah" și al web site-ului www.surveyeah.com.

Denumită în continuare "Surveyeah",

ȘI
Persoana care va completa formularul de înregistrare.
Denumit în continuare " Panelist".

Având în vedere:

  1. Prin intermediul site-ului său www.surveyeah.com, Surveyeah oferă o gamă largă de servicii, inclusiv posibilitatea ca membrii panelului să facă schimb de păreri despre produse și servicii și, în unele cazuri, de a le putea testa, precum și posibilitatea de a participa la cercetări de piață online și la sondaje plătite trimise prin e-mail.
  2. Implementarea unor astfel de servicii, precum și realizarea cercetărilor de piață, presupune ca Surveyeah să trimită sondaje online plătite către anumiți utilizatori de internet înregistrați în panel (de unde și denumirea de " Paneliști").Participarea paneliștilor este voluntară și opțională și, deși ar trebui să fie trimise sondaje plătite, nu există niciun fel de subordonare juridică între Surveyeah și panelist.
  3. Acești termeni și condiții servesc la reglementarea metodelor de funcționare și participarea la serviciile și sondajele plătite ale Surveyeah.

Se convine asupra următoarelor:

Articolul 1 - Definiții

Pentru a facilita redactarea, următorii termeni recurenți sunt identificați cu majuscule:

"Panel" este grupul de persoane care s-au înregistrat la serviciile Surveyeah pentru a participa la sondaje plătite care sunt trimise prin e-mail, înregistrarea lor fiind confirmată prin e-mail de către Surveyeah.

"Panelist" este un membru al panelului Surveyeah.

" Cont" este contul personal al Panelistului care, prin acceptarea termenilor și condițiilor și prin accesarea linkului din e-mailul de confirmare trimis de Surveyeah, și-a activat înregistrarea în cadrul serviciului. Prin accesarea contului personal, Panelistul poate edita, completa sau șterge informații personale, precum și consulta soldul și descărca recompensele prestabilite.

"Formular de înregistrare" este chestionarul pe care panelistul îl completează în timpul înregistrării în panelul Surveyeah, incluzând câmpurile obligatorii (nume, adresă de e-mail, parolă, sex, an de naștere, cod poștal); acestea sunt datele minime necesare pentru a efectua analize de piață pe un eșantion semnificativ.

" Cercetare" sau "Cercetare de piață" sunt cercetările de piață și/sau sondajele de orice tip pe orice temă efectuate de Surveyeah sau de clienții parteneri, menite să studieze comportamentul și opiniile consumatorilor și ale oamenilor.

"Site" este site-ul web www.surveyeah.com prin intermediul căruia se face înregistrarea și accesul la panoul de consumatori Surveyeah.

"Servicii" sau "Serviciu" reprezintă gama de servicii oferite de Surveyeah, cum ar fi trimiterea de sondaje plătite, testarea produselor și schimbul de opinii.

Articolul 2 - Scopul

Scopul acestui acord este de a defini termenii și condițiile astfel încât panelistul să îndeplinească criteriile pentru a face parte din panel, pentru a primi prin e-mail sondaje plătite și pentru a utiliza serviciile site-ului în general. Prin aderarea la panel, prin introducerea datelor în câmpurile solicitate și accesând linkul din e-mailul de confirmare, Panelistul acceptă termenii acestui contract.

Articolul 3 - Înregistrarea pentru panelul de consumatori "Surveyeah"

Pentru a se înregistra, solicitantul trebuie:

  • Să fie o persoană fizică sau juridică
  • Să aibă vârsta de cel puțin 18 ani
  • Să fie rezident în țara în care se află panelul selectat
  • Să dispună de o adresă de e-mail validă
  • Să fi completat câmpurile obligatorii din formularul de înregistrare
  • Acceptați acești termeni și condiții

Surveyeah își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge înregistrarea unui membru al panelului în orice moment, fără a fi nevoie să prezinte o motivație a acestei decizii.

Articolul 4 - Acceptarea termenilor de către Panelist

Prin primirea e-mailului de confirmare, după introducerea datelor în câmpurile corespunzătoare din formularul de înregistrare și prin accesarea link-ului de confirmare a înregistrării din e-mail, panelistul acceptă termenii acestui contract.

Surveyeah va păstra toată corespondența cu Panelistul, inclusiv e-mailul de confirmare a înregistrării, în vederea stabilirii unei date de referință pentru acceptarea acestui contract.

Articolul 5 - Definirea serviciilor

5.1 Serviciul oferă Panelistului opțiunea de a împărtăși opinii despre produse și servicii, de a testa produse și servicii, de a participa la sondaje online plătite și la cercetări de piață elaborate de Surveyeah sau de companiile client.

5.2 Surveyeah își rezervă dreptul de a adăuga, modifica sau elimina caracteristici de pe Site-ul web și din Serviciu fără notificare prealabilă sau altă formalitate decât o notificare a acestor modificări la prezentul Acord, care se va efectua prin orice mijloace.

Surveyeah își rezervă dreptul de a anula definitiv serviciul cu un preaviz de patru săptămâni.

Articolul 6 - Obligațiile panelului de anchete Surveyeah

Surveyeah se angajează:

6.1 Să pună la dispoziția panelistului o pagină pentru răspunsurile la întrebările frecvente. (FAQ), precum și pentru asistență generală. Asistență personală este furnizată prin intermediul formularului de contact, Surveyeah nu poate fi ținut responsabil pentru orice defecțiune a asistenței, cum ar fi întreruperi temporare sau întârzieri de răspuns.

6.2 Să implementeze toate măsurile tehnice și organizatorice pentru a proteja informațiile introduse de către Panelist.

6.3 Să nu dezvăluie sub nicio formă datele introduse de către panelist către terți. În cazul în care se consideră necesară includerea datelor personale de contact, Panelistul are posibilitatea de a alege să nu furnizeze astfel de detalii și să rămână anonim în toate circumstanțele.

6.4 Să trateze toate informațiile furnizate de către Panelist în mod anonim, inclusiv setul de răspunsuri date de către Panelist sau provenite din eșantionul utilizat pentru datele de cercetare, referitoare la sondajele plătite și la cercetările de piață. În unele cazuri, Panelistul poate renunța în mod explicit la anonimat.

6.5 Să trimită cookie-uri la computerul Panelistului, permițând Surveyeah să recunoască Panelistul, evitând necesitatea de a reintroduce parola în timpul aceleași sesiune, precum și să analizeze paginile web vizitate în timpul sesiunii.

6.6 Să mențină site-ul operațional în permanență. Nefuncționarea serviciului nu dă dreptul la nicio rambursare. Surveyeah nu poate fi considerat responsabil pentru întreruperile temporare ale Serviciului.

Având în vedere că Serviciul este gratuit, Surveyeah nu poate fi considerat responsabil pentru eventuale consecințe, inclusiv de natură financiară, care derivă din întreruperile temporare ale Serviciului.

6.7 Să publice, în cazul în care au fost aprobate de către Panelist, contribuțiile pe care acesta le-a pus la dispoziție pentru difuzare.

6.8 Să enumere eventualele contraindicații pentru produsele care urmează să fie testate (de exemplu, alergii, vârstă minimă, sarcină).

6.9 Să contacteze Panelistul în cazul în care o terță parte face reclamații pentru acțiuni ale Panelistului care încalcă articolele prezentului acord, în special articolul 7. Panelistul este de acord să despăgubească Surveyeah pentru orice prejudiciu cauzat sau costuri suportate din cauza nerespectării unui articol din partea Panelistului.

6.10 Să comunice panelistului faptul că orice modificare a prezentului contract va va fi publicată pe site-ul web, iar panelistul va fi consultat. Surveyeah își rezervă dreptul deplin de a modifica Serviciul și condițiile actuale.

6.11 Să păstreze confidențialitatea datelor din conturile închise în scopuri probatorii pentru o perioadă limitată stabilită de Surveyeah în conformitate cu legislația în vigoare.

Articolul 7 - Obligațiile Panelistului

Panelistul va trebui:

7.1 Să răspundă cu sinceritate la sondajele și cercetările plătite propuse și trimise de Surveyeah. Surveyeah își rezervă dreptul de a nu acorda plata pentru un sondaj completat la întâmplare.

7.2 Să participe la cel puțin un sondaj plătit din cele cinci sondaje care vor fi trimise de către panelul de consumatori Surveyeah.

7.3 Să participe personal și să nu divulge către terți datele de acces la contul său și să păstreze în mod strict confidențial informațiile conținute în sondajele plătite.

7.4 Să editeze, să adauge sau să șteargă informațiile cu caracter personal furnizate în cazul unor modificări, cum ar fi statutul profesional sau familial.

7.5 Să respecte regulile de bună conduită și de ordine publică, în special să nu publice informații și mesaje defăimătoare sau discriminatorii, în conformitate cu cu legislația în vigoare. Panelistul va răspunde personal la orice acțiune intentată de terți în legătură cu ceea ce a publicat iar Surveyeah nu poate fi trasă la răspundere.

7.6 Să respecte drepturile terților, în ceea ce privește drepturile de marcă, drepturile de autor, drepturile persoanelor juridice.

7.7 Să nu utilizeze contul său în scopuri comerciale și să nu publice materiale publicitare pe site-ul web, care reprezintă un drept rezervat în exclusivitate pentru Surveyeah.

7.8 Să nu folosească adresele de e-mail ale celorlalți Paneliști pentru a trimite e-mail-uri nesolicitate.

7.9 Să dețină un singur cont pentru persoana reală și să nu creeze conturi fictive pentru membrii falși.

Articolul 8 - Durata și rezilierea

8.1 Panelistul încheie acest contract accesând link-ul din e-mailul de confirmare.

8.2 Contractul este stipulat pentru o perioadă nedeterminată.

8.3 Contractul poate fi reziliat în orice moment, fără preaviz, atât de către Panelist, cât și de către Surveyeah.

8.4 Toți euro neconvertiți (dolari, lire sterline...) sunt anulați definitiv în toate cazurile de reziliere, indiferent de motiv. În astfel de cazuri, Surveyeah nu este obligat să ramburseze Panelistul.

8.5 În caz de fraudă, euro (dolari, lire sterline...) convertiți anterior, precum și recompensele sunt anulate definitiv. În astfel de cazuri, Surveyeah nu este obligat să ramburseze panelistul.

Articolul 9 - Plata și recompensele

9.1 Prin participarea și finalizarea sondajelor plătite, Panelistul primește euro (dolari, lire sterline..) proporțional cu timpul mediu de răspuns la acel sondaj plătit al tuturor Paneliștilor. Surveyeah își rezervă dreptul deplin de a modifica pragurile și parametrii obligației de plată, în caz de modificare, actualizarea va fi publicată în prealabil pe site.

9.2 Soldul unui Cont nu poate fi transferat sau vândut unor terțe părți, ci poate fi doar convertit pe Paypal sau pentru recompense convenite, și în orice caz numai atunci când pragul minim este atins.

9.3 La anularea înscrierii, panelistul renunță la orice drept la punctele acumulate până atunci

Articolul 10 - Reglementări generale

10.1 Aceste condiții reprezintă singurul contract între Surveyeah și Panelist. În cazul în care orice clauză este declarată invalidă de către o instanță competentă, celelalte condiții vor rămâne în vigoare.

10.2 Legislația italiană este cea care guvernează interpretarea prezentului contract, iar instanțele italiene sunt singurele instituții competente în caz de litigiu, mai exact Tribunalul din Milano.

10.3 Panelistul asigură Surveyeah împotriva recursurilor în caz de interceptare de către terți a datelor introduse sau pentru utilizări care nu au fost autorizate de Surveyeah.