Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο πάνελ καταναλωτών «Surveyeah».

Ιδρύθηκε μεταξύ:

Tradatech Srl, ατομική επιχείρηση με κεφάλαιο 50.000 ευρώ, με νόμιμη έδρα στο Μιλάνο, Ιταλία στη Via De Amicis 47. Εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο του Μιλάνου με αριθμό ΦΠΑ 08335940964. Εκπροσωπείται από τον Nicolò Fisogni ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. Ιδιοκτήτης του πάνελ καταναλωτών "Surveyeah" και του ιστότοπου www.surveyeah.com.

Στο εξής καλείται "Surveyeah",

ΚΑΙ
Το άτομο που θα συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής.
Στο εξής καλείται «Πανελίστας».

Δεδομένου ότι:

  1. Μέσω του ιστότοπού της www.surveyeah.com, η Surveyeah προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας στους συμμετέχοντες σε πάνελ να ανταλλάσσουν απόψεις για προϊόντα και υπηρεσίες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μπορούν και να τα δοκιμάσουν, καθώς και συμμετοχή σε διαδικτυακή έρευνα αγοράς και πληρωμένες έρευνες που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  2. Η υλοποίηση τέτοιων υπηρεσιών και η εκπλήρωση της έρευνας αγοράς, απαιτούν από την Surveyeah να αποστέλλει ηλεκτρονικές έρευνες επί πληρωμή σε ορισμένους χρήστες του Διαδικτύου που είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα (εξ ου και η ονομασία «Πανελίστας»). Η συμμετοχή των πανελιστών είναι εθελοντική και προαιρετική, και παρόλο που θα πρέπει να αποσταλούν έρευνες επί πληρωμή, δεν υπάρχει κανένας τύπος νομικής υπαγωγής μεταξύ της Surveyeah και του συμμετέχοντος σε πάνελ.
  3. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις χρησιμεύουν για τη ρύθμιση των μεθόδων λειτουργίας και συμμετοχής στις υπηρεσίες και τις έρευνες επί πληρωμή της Surveyeah.

Συμφωνούνται τα εξής:

Άρθρο 5 – Ορισμός υπηρεσιών

Για να διευκολυνθεί το προσχέδιο, οι ακόλουθοι επαναλαμβανόμενοι όροι προσδιορίζονται με κεφαλαία γράμματα:

Το «Πάνελ» είναι η ομάδα ατόμων που έχουν εγγραφεί στις υπηρεσίες Surveyeah προκειμένου να συμμετάσχουν σε έρευνες επί πληρωμή που αποστέλλονται μέσω email, η εγγραφή τους επιβεβαιώνεται μέσω email από την Surveyeah.

Ο "Πανελίστας" είναι μέλος του πάνελ της Surveyeah.

Ο «Λογαριασμός» είναι ο προσωπικός λογαριασμός του συμμετέχοντος ο οποίος, αποδεχόμενος τους όρους και προϋποθέσεις και κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο στο email επιβεβαίωσης που έστειλε η Surveyeah, έχει ενεργοποιήσει την εγγραφή του/της στην υπηρεσία. Με την πρόσβαση στον προσωπικό του λογαριασμό, ο Πανελίστας μπορεί να επεξεργαστεί, να προσθέσει ή να διαγράψει προσωπικά στοιχεία, καθώς και να συμβουλευτεί το υπόλοιπο του και να κατεβάσει τις προκαθορισμένες ανταμοιβές.

«Φόρμα Εγγραφής» είναι το ερωτηματολόγιο που συμπληρώνει ο Πανελίστας κατά την εγγραφή του στο πάνελ της Surveyeah, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων πεδίων (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κωδικός πρόσβασης, φύλο, έτος γέννησης, ταχυδρομικός κώδικας). Αυτά είναι τα ελάχιστα δεδομένα που απαιτούνται για τη διενέργεια αναλύσεων αγοράς σε ένα σημαντικό δείγμα.

«Έρευνα» ή «Έρευνα αγοράς» είναι η έρευνα αγοράς ή/και έρευνες οποιουδήποτε τύπου για οποιοδήποτε θέμα που εκτελούνται από πελάτες της Surveyeah ή συνεργάτες με σκοπό τη μελέτη της συμπεριφοράς και των απόψεων καταναλωτών και ανθρώπων.

Ο "Ιστότοπος" είναι ο ιστότοπος www.surveyeah.com μέσω του οποίου γίνεται η εγγραφή και η πρόσβαση στον πίνακα καταναλωτών του Surveyeah

Οι "Υπηρεσίες" ή "Υπηρεσία" είναι το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρει η Surveyeah, όπως η αποστολή πληρωμένων ερευνών, η δοκιμή προϊόντων και η ανταλλαγή απόψεων.

Άρθρο 2 - Σκοπός

Σκοπός της παρούσας συμφωνίας είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ώστε ο Πανελίστας να πληροί τις προϋποθέσεις για να είναι μέλος του πάνελ, προκειμένου να λαμβάνει έρευνες επί πληρωμή μέσω email και να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστότοπου γενικά. Συμμετέχοντας στο πάνελ, εισάγοντας τα δεδομένα στα απαιτούμενα πεδία και κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο στο email επιβεβαίωσης, ο Πανελίστας αποδέχεται τους όρους της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 3 – Εγγραφή για την ομάδα καταναλωτών «Surveyeah».

Για να εγγραφεί, ο αιτών πρέπει:

  • Να είστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
  • Να είστε τουλάχιστον 18 ετών
  • Να διαμένετε στη χώρα του επιλεγμένου πάνελ
  • Να έχετε μια έγκυρη διεύθυνση email
  • Έχετε συμπληρώσει τα απαιτούμενα πεδία στην φόρμα εγγραφής
  • Αποδεχτείτε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις

Η Surveyeah διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχτεί ή να απορρίψει την εγγραφή ενός Πανελίστα σε οποιοδήποτε σημείο χωρίς να χρειάζεται να παράσχει κίνητρο για την απόφαση.

Άρθρο 4 – Αποδοχή των όρων από τον πανελίστα

Λαμβάνοντας το email επιβεβαίωσης, αφού εισαγάγετε τα δεδομένα στα πεδία της φόρμας εγγραφής και κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο επιβεβαίωσης εγγραφής στο email, ο Πανελιστας αποδέχεται τους όρους της παρούσας σύμβασης.

Η Surveyeah θα διατηρήσει όλη την αλληλογραφία με τον Πανελίστα, συμπεριλαμβανομένου του email επιβεβαίωσης εγγραφής, προκειμένου να έχει μια ημερομηνία αναφοράς για την αποδοχή αυτής της σύμβασης.

Άρθρο 5 – Ορισμός υπηρεσιών

5.1 Η Υπηρεσία δίνει στον Πανελίστα την επιλογή να μοιράζεται απόψεις για προϊόντα και υπηρεσίες, να δοκιμάζει προϊόντα και υπηρεσίες, να συμμετέχει σε διαδικτυακές έρευνες επί πληρωμή και έρευνες αγοράς που αναπτύχθηκαν από την Surveyeah ή από εταιρείες πελατών.

5.2 Η Surveyeah διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει, να τροποποιήσει ή να αφαιρέσει χαρακτηριστικά από τον Ιστότοπο και την Υπηρεσία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή επισημότητα, εκτός από την ειδοποίηση τέτοιων αλλαγών στο παρόν Συμφωνητικό, που θα γίνει με οποιοδήποτε μέσο.

Η Surveyeah διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οριστικά την υπηρεσία της με προειδοποίηση τεσσάρων εβδομάδων.

Άρθρο 6 – Υποχρεώσεις του πάνελ ερευνών της Surveyeah

Η Surveyeah δεσμεύεται για:

6.1 Παροχή σελίδας στον Πανελίστα για τις απαντήσεις στις συχνές ερωτήσεις (FAQ) και για γενική βοήθεια. Η προσωπική βοήθεια παρέχεται μέσω της φόρμας επικοινωνίας, ενώ η Surveyeah δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν δυσλειτουργία της βοήθειας, όπως προσωρινής διακοπής ή καθυστερήσεις απόκρισης.

6.2 Εφαρμογή όλων των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία των πληροφοριών που εισάγει ο Πανελίστας.

6.3 Μη αποκάλυψη των δεδομένων που εισάγει ο συμμετέχων σε τρίτους σε οποιαδήποτε μορφή. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η εισαγωγή προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας, ο Πανελίστας μπορεί να επιλέξει να μην παρέχει τέτοια στοιχεία και να παραμείνει ανώνυμος σε κάθε περίπτωση.

6.4 Αντιμετωπίζοντας όλες τις πληροφοριες που παρέχονται από τον Πανελίστα ανώνυμα, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των απαντήσεων που έδωσε η ομάδα ή με άλλο τρόπο από το δείγμα που χρησιμοποιείται για ερευνητικά δεδομένα, που σχετίζονται με έρευνες επί πληρωμή και έρευνα αγοράς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Πανελίστας μπορεί να παραιτηθεί ρητά από την ανωνυμία.

6.5 Αποστολή cookies στον υπολογιστή του Πανελίστα, επιτρέποντας στην Surveyeah να αναγνωρίσει τον συμμετέχοντα και να τον εμποδίσει να εισαγάγει ξανά τον κωδικό πρόσβασης κατά την ίδια περίοδο λειτουργίας και να αναλύσει τις σελίδες του ιστότοπου που επισκέφτηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

6.6 Διατήρηση της Ιστοσελίδας σε λειτουργία ανά πάσα στιγμή. Η μη λειτουργία της υπηρεσίας δεν δίνει δικαίωμα οποιασδήποτε αποζημίωσης. Η Surveyeah δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για προσωρινές διακοπές της Υπηρεσίας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υπηρεσία είναι δωρεάν, η Surveyeah δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν συνέπειες, επίσης οικονομικής φύσης, που προκύπτουν από προσωρινές διακοπές της Υπηρεσίας.

6.7 Δημοσίευση, εφόσον έχει εγκριθεί από τον Πανελίστα, των πληροφοριών που έχει παράσχει.

6.8 Αναφορά των ενδεχόμενων αντενδείξεων για τα προϊόντα που θα ελεγχθούν (π.χ. αλλεργίες, ελάχιστη ηλικία, εγκυμοσύνη).

6.9 Επικοινωνία με τον Πανελίστα σε περίπτωση που ένα τρίτο μέρος υποβάλει αξιώσεις για τις ενέργειες του συμμετέχοντα κατά παράβαση των άρθρων αυτής της συμφωνίας, ιδίως του άρθρου 7. Ο Πανελίστας συμφωνεί να αποζημιώσει την Surveyeah για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί ή κόστος που προκλήθηκε, λόγω έλλειψης σεβασμού ενός στοιχείου από την πλευρά του συμμετέχοντα.

6.10 Κοινοποιώντας στον Πανελίστα ότι οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν τη σύμβαση θα δημοσιευτούν στον Ιστότοπο προς ενημέρωση του. Η Surveyeah διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να τροποποιήσει την Υπηρεσία και τις τρέχουσες συνθήκες.

6.11 Διατήρηση εμπιστευτικών δεδομένων από κλειστούς Λογαριασμούς για αποδεικτικούς σκοπούς για περιορισμένο χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την Surveyeah σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 7 – Υποχρεώσεις του πανελίστα

Ο πανελίστας θα:

7.1 Απαντήστε με ειλικρίνεια στις προτεινόμενες πληρωμένες έρευνες και έρευνες που αποστέλλονται από την Surveyeah. Η Surveyeah διατηρεί το δικαίωμα να μην χορηγήσει πληρωμή για μια έρευνα που ολοκληρώθηκε τυχαία.

7.2 Συμμετέχετε σε τουλάχιστον μία πληρωμένη έρευνα από τις πέντε από αυτές που θα σταλούν από το πάνελ καταναλωτών του Surveyeah.

7.3 Συμμετέχετε προσωπικά και μην αποκαλύπτετε σε τρίτους τα δεδομένα πρόσβασης στον Λογαριασμό σας και διατηρείτε αυστηρά εμπιστευτικές τις πληροφορίες που περιέχονται στις πληρωμένες έρευνες.

7.4 Επεξεργαστείτε, προσθέστε ή διαγράψτε τα προσωπικά στοιχεία που παρέχονται σε περίπτωση αλλαγών, όπως η επαγγελματική ή οικογενειακή σας κατάσταση.

7.5 Να σέβεστε τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και δημόσιας τάξης, κυρίως να μην δημοσιεύετε δυσφημιστικές ή μεροληπτικές πληροφορίες και μηνύματα που δε συμφωνούν με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Πανελίστας θα απαντήσει προσωπικά σε οποιεσδήποτε ενέργειες παρεχόμενες από τρίτα μέρη σε σχέση με όσα δημοσιεύονται και η Surveyeah δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη.

7.6 Σεβαστείτε τα δικαιώματα τρίτων, τα δικαιώματα εμπορικού σήματος, πνευματικής ιδιοκτησίας, νομικής οντότητας.

7.7 Να μην χρησιμοποιεί τον Λογαριασμό του/της για εμπορικούς σκοπούς και να μην δημοσιεύει διαφημιστικό υλικό στον Ιστότοπο, το οποίο είναι δικαίωμα αποκλειστικά της Surveyeah.

7.8 Να μην χρησιμοποιείτε τις διευθύνσεις email των άλλων συμμετεχόντων για την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

7.9 Έχετε έναν μοναδικό λογαριασμό για το πρόσωπο σας και μην δημιουργείτε ψεύτικους λογαριασμούς για ψεύτικα μέλη.

Άρθρο 8 – Διάρκεια και Λήξη

8.1 Ο Πανελίστας συνάπτει αυτήν τη σύμβαση κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο στο email επιβεβαίωσης.

8.2 Η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου.

8.3 Η σύμβαση μπορεί να λυθεί χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή τόσο από τον Πανελίστα όσο και από την Surveyeah.

8.4 Όλα τα χρήματα σε ευρώ που δεν έχουν μετατραπεί (δολάρια, λίρες..) ακυρώνονται οριστικά σε όλες τις περιπτώσεις καταγγελίας, για οποιονδήποτε λόγο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Surveyeah δεν είναι υποχρεωμένη να αποζημιώσει τον Πανελίστα.

8.5 Σε περίπτωση απάτης ακυρώνονται οριστικά χρήματα σε ευρώ που έχουν ήδη μετατραπεί (δολάρια, λίρες..) καθώς και οι ανταμοιβές. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Surveyeah δεν είναι υποχρεωμένη να αποζημιώσει τον Πανελίστα.

Άρθρο 9 – Πληρωμές και ανταμοιβές

9.1 Με τη συμμετοχή και την ολοκλήρωση αμειβόμενων ερευνών, ο Πανελίστας λαμβάνει χρήματα σε ευρώ (δολάρια, λίρες..) σε αναλογία με τον μέσο χρόνο που χρειάζονται όλοι οι συμμετέχοντες για να απαντήσουν σε αυτήν την πληρωμένη έρευνα. Η Surveyeah διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να τροποποιήσει τα όρια και τις παραμέτρους της υποχρέωσης πληρωμής, σε περίπτωση αλλαγής η ενημέρωση θα δημοσιευτεί εκ των προτέρων στον Ιστότοπο.

9.2 Το υπόλοιπο ενός Λογαριασμού δεν μπορεί να μεταφερθεί ή να πωληθεί σε τρίτους, αλλά μπορεί να αποσταλεί μόνο μέσω Paypal ή σε συμφωνημένες ανταμοιβές, και σε κάθε περίπτωση μόνο όταν επιτευχθεί το καθορισμένο όριο.

9.3 Με την ακύρωση της εγγραφής τους, οι συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα στους πόντους που έχουν συγκεντρωθεί

Άρθρο 10 – Γενικοί κανονισμοί

10.1 Αυτοί οι όροι είναι το μοναδικό συμβόλαιο μεταξύ της Surveyeah και του Πανελίστα. Εάν οποιαδήποτε ρήτρα κηρυχθεί άκυρη σε αρμόδιο δικαστήριο, οι λοιποί όροι θα παραμείνουν σε ισχύ.

10.2 Το Ιταλικό δίκαιο είναι το όργανο που διέπει την ερμηνεία αυτής της σύμβασης και τα Ιταλικά δικαστήρια είναι τα μόνα αρμόδια όργανα σε περίπτωση αντιδικίας, και συγκεκριμένα το Δικαστήριο του Μιλάνου.

10.3 Ο Πανελίστας διασφαλίζει την Surveyeah έναντι οποιασδήποτε προσφυγής σε περίπτωση υποκλοπής των δεδομένων που έχουν εισαχθεί από τρίτους ή για χρήσεις που δεν έχουν εγκριθεί από την Surveyeah.