Các điều khoản và điều kiện

Điều khoản và điều kiện để tham gia vào panel người tiêu dùng "Surveyeah".

Được thành lập giữa:

Tradatech Srl, doanh nghiệp tư nhân với số vốn 50.000 euro, có trụ sở hợp pháp tại Milan, Ý tại Via De Amicis 47. Đã đăng ký tại Phòng Thương mại Milan theo số VAT 08335940964. Được đại diện bởi Nicolò Fisogni với tư cách là người đại diện theo pháp luật của công ty. Chủ sở hữu của panel người tiêu dùng “Surveyeah” và trang web www.surveyeah.com.

Sau đây được gọi là "Surveyeah",


Người sẽ hoàn thành mẫu đăng ký.
Sau đây được gọi là “Panelist"

Cho rằng:

  1. Thông qua trang web www.surveyeah.com, Surveyeah cung cấp nhiều nhiều dịch vụ bao gồm khả năng của các Panelist trao đổi ý kiến về sản phẩm và dịch vụ và trong một số trường hợp, có thể thử sản phẩm và dịch vụ đó, cũng như cho phép tham gia vào nghiên cứu thị trường trực tuyến và các cuộc khảo sát được trả tiền được gửi qua email.
  2. Việc thực hiện các dịch vụ đó và đáp ứng thị trường nghiên cứu, đòi hỏi Surveyeah gửi các cuộc khảo sát trả tiền trực tuyến đến một số Người dùng Internet đã đăng ký trên panel (do đó có tên là “Panelists”). Sự tham gia của các Panelists là tự nguyện và không bắt buộc, và mặc dù được trả tiền thù lao nếu các cuộc khảo sát được trả tiền được gửi đi, nhưng không có kiểu phụ thuộc hợp pháp giữa Surveyeah và Panelist.
  3. Các điều khoản và điều kiện này dùng để điều chỉnh các phương thức hoạt động và tham gia vào các dịch vụ của Surveyeah với các cuộc khảo sát được trả tiền.

Sau đây là thỏa thuận:

Điều 1 - Những định nghĩa

Để tạo thuận lợi cho dự án, các điều khoản lặp lại sau đây được xác định bằng chữ in hoa:

“Panel” là nhóm panel, nhóm những người đã đăng ký với các dịch vụ của Surveyeah để tham gia vào các cuộc khảo sát được trả tiền được gửi qua email, đăng ký của họ sẽ được Surveyeah xác nhận qua email.

“Panelist” là thành viên của panel Surveyeah.

“Tài khoản” là tài khoản cá nhân của Panelist, bằng cách đồng ý với các điều khoản và điều kiện và nhấp vào liên kết trong email xác nhận do Surveyeah gửi, đã kích hoạt đăng ký của họ với dịch vụ. Bằng cách truy cập vào tài khoản cá nhân của anh ấy/cô ấy, Panelist có thể chỉnh sửa, thêm hoặc xóa thông tin cá nhân, cũng như tham khảo sự cân đối và tải xuống các phần thưởng được thiết lập trước.

“Phiếu đăng ký” là bảng câu hỏi mà Panelist hoàn thành trong quá trình đăng ký với panel Surveyeah, bao gồm các phần bắt buộc (tên, địa chỉ email, mật khẩu, giới tính, năm sinh, mã bưu điện); đây là những dữ liệu tối thiểu cần thiết để thực hiện phân tích thị trường trên một mẫu quan trọng.

“Nghiên cứu” hoặc “Nghiên cứu thị trường” là nghiên cứu thị trường và / hoặc khảo sát dưới bất kỳ hình thức nào về bất kỳ chủ đề nào được thực hiện bởi Surveyeah hoặc khách hàng đối tác nhằm nghiên cứu hành vi và ý kiến của người tiêu dùng và con người.

“Site” là trang web www.surveyeah.com thông qua đó việc đăng ký và truy cập vào panel người tiêu dùng của Surveyeah được thực hiện.

“Những dịch vụ” hoặc “Dịch vụ” là phạm vi dịch vụ do Surveyeah cung cấp, chẳng hạn như gửi khảo sát trả phí, thử nghiệm sản phẩm và trao đổi ý kiến.

Điều 2 - Mục đích

Mục đích của thỏa thuận này là xác định các điều khoản và điều kiện để Panelist đáp ứng các yêu cầu để trở thành một phần của Panel, để nhận được các cuộc khảo sát được trả tiền qua email và sử dụng các dịch vụ của trang web nói chung. Bằng cách tham gia panel, nhập dữ liệu theo yêu cầu và nhấp vào liên kết trong email xác nhận, Panelist chấp nhận các điều khoản của hợp đồng này.

Điều 3 - Đăng ký tham gia panel người tiêu dùng cùng "Surveyeah"

Để đăng ký, ứng viên phải:

  • Là một thể nhân hoặc pháp nhân
  • Phải ít nhất từ 18 tuổi trở lên
  • Cư trú tại quốc gia của panel đã chọn
  • Có một địa chỉ email hợp lệ
  • Đã hoàn thành các chỗ điền bắt buộc của biểu mẫu đăng ký
  • Chấp nhận các điều khoản và điều kiện này

Surveyeah có quyền chấp nhận hoặc từ chối đăng ký của một Panelist tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải cung cấp động cơ cho quyết định.

Điều 4 - Chấp nhận các điều khoản bởi Panelist

Từ việc nhận được email xác nhận, sau khi nhập dữ liệu vào các chỗ trống trên biểu mẫu đăng ký và nhấp vào liên kết xác nhận đăng ký trong email, Panelist chấp nhận các điều khoản của hợp đồng này.

Surveyeah sẽ giữ lại tất cả thư từ với Panelist, bao gồm cả email xác nhận đăng ký, để có ngày tham chiếu cho việc chấp nhận hợp đồng này.

Điều 5 - Định nghĩa dịch vụ

5.1 Dịch vụ cung cấp cho Panelist tùy chọn để chia sẻ ý kiến về các sản phẩm và dịch vụ, thử nghiệm các sản phẩm và dịch vụ, tham gia các cuộc khảo sát trực tuyến có trả tiền và nghiên cứu thị trường được phát triển bởi Surveyeah hoặc các công ty khách hàng.

5.2 Surveyeah có quyền thêm, sửa đổi hoặc xóa các tính năng khỏi Trang web và Dịch vụ mà không có thông báo trước hoặc hình thức khác ngoài thông báo về những thay đổi như vậy đối với Thỏa thuận này, được thực hiện thông qua bất kỳ phương tiện nào.

Surveyeah giữ quyền hủy dịch vụ vĩnh viễn có thông báo trước bốn tuần.

Điều 6 - Các nghĩa vụ của panel khảo sát Surveyeah

Surveyeah cam kết:

6.1 Cung cấp một trang cho Panelist để có câu trả lời cho những các câu hỏi đã đặt ra (FAQ) và để được hỗ trợ chung. Trợ lý cá nhân được cung cấp qua biểu mẫu liên hệ, Surveyeah không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hỗ trợ nào bị trục trặc, chẳng hạn như gián đoạn tạm thời hoặc phản hồi chậm trễ.

6.2 Thực hiện tất cả các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin do Panelist nhập vào.

6.3 Không tiết lộ dữ liệu do Panelist đã nhập cho bên thứ ba dưới mọi hình thức. Nếu việc chèn các chi tiết liên hệ cá nhân được cho là cần thiết, Panelist có thể chọn không cung cấp các chi tiết như vậy và giữ ẩn danh trong mọi trường hợp.

6.4 Xử lý tất cả thông tin được cung cấp bởi Panelist một cách ẩn danh, bao gồm tập hợp các câu trả lời do Panel đưa ra hoặc từ mẫu được sử dụng cho dữ liệu nghiên cứu, liên quan đến các cuộc khảo sát có trả tiền và nghiên cứu thị trường. Trong một số trường hợp, Panelist có thể từ bỏ ẩn danh một cách rõ ràng.

6.5 Gửi dữ liệu cookie đến máy tính của Panelist, cho phép Surveyeah nhận ra Panelist đó và ngăn anh ấy/cô ấy phải nhập lại mật khẩu trong cùng một phiên và để phân tích các trang web đã truy cập trong phiên.

6.6 Luôn duy trì hoạt động của Trang web. Việc không hoạt động của dịch vụ không có quyền được hoàn trả. Surveyeah không chịu trách nhiệm về những gián đoạn tạm thời của Dịch vụ.

Xét rằng Dịch vụ là miễn phí, Surveyeah không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào, cũng có tính chất tài chính, phát sinh từ sự gián đoạn Dịch vụ tạm thời.

6.7 Việc xuất bản, nếu họ đã được Panelist chấp thuận, những đóng góp mà họ đã cung cấp sẽ được lưu hành.

6.8 Liệt kê các chống chỉ định cuối cùng đối với những sản phẩm được thử nghiệm (ví dụ: dị ứng, độ tuổi tối thiểu, mang thai).

6.9 Liên hệ với Panelist nếu bên thứ ba đưa ra yêu cầu Hành động của Panelist vi phạm các điều khoản của thỏa thuận này, cụ thể là Bài viết 7. Panelist đồng ý bồi thường cho Surveyeah đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra hoặc chi phí phát sinh, do thiếu tôn trọng mục trong một phần của Panelist.

6.10 Thông báo với Panelist rằng bất kỳ thay đổi nào đối với hợp đồng này sẽ được công bố trên Trang web và Panelist sẽ được tham khảo ý kiến. Surveyeah có toàn quyền sửa đổi Dịch vụ và những điều kiện hiện tại.

6.11 Giữ bí mật dữ liệu từ các Tài khoản đã đóng cho các mục đích thử nghiệm trong một khoảng thời gian giới hạn do Surveyeah ấn định theo luật hiện hành có hiệu lực.

Điều 7 - Nghĩa vụ của Panelist

Panelist sẽ:

7.1 Trả lời trung thực các cuộc khảo sát và nghiên cứu được trả tiền bởi đề xuất do Surveyeah gửi. Surveyeah có quyền không trả tiền thưởng cho một cuộc khảo sát được hoàn thành một cách ngẫu nhiên.

7.2 Tham gia vào ít nhất một trong số năm cuộc khảo sát được trả tiền sẽ được gửi từ bảng thống kê của người tiêu dùng Surveyeah.

7.3 Tham gia với tư cách cá nhân và không tiết lộ cho bên thứ ba Tài khoản của họ truy cập dữ liệu và giữ bí mật tuyệt đối thông tin có trong các cuộc khảo sát đã trả tiền.

7.4 Chỉnh sửa, thêm hoặc xóa thông tin cá nhân được cung cấp trong trường hợp thay đổi, chẳng hạn như tình trạng công việc hoặc gia đình.

7.5 Tôn trọng các quy tắc ứng xử tốt và trật tự công cộng, đặc biệt là không xuất bản thông tin và thông điệp phỉ báng hoặc phân biệt đối xử, sao cho phù hợp với luật hiện hành có hiệu lực. Panelist sẽ tự trả lời đối với bất kỳ hành động nào do các bên thứ ba theo đuổi liên quan đến những gì được công bố và Surveyeah sẽ không chịu trách nhiệm.

7.6 Tôn trọng quyền lợi của các bên thứ ba, liên quan đến nhãn hiệu, bản quyền, các quyền của pháp nhân.

7.7 Không được sử dụng Tài khoản của họ cho mục đích thương mại và không được xuất bản tài liệu quảng cáo trên Trang web, đó là quyền dành riêng cho Surveyeah.

7.8 Không được sử dụng địa chỉ email của các Panelist khác để gửi email ngoài lề.

7.9 Chỉ có một Tài khoản thực người thực và không được tạo tài khoản giả cho các thành viên giả mạo.

Điều 8 - Thời hạn và chấm dứt

8.1 Panelist tham gia vào hợp đồng này bằng cách nhấp vào liên kết trong email xác nhận.

8.2 Hợp đồng được thỏa thuận không xác định thời hạn.

8.3 Cả Panelist và Surveyeah đều có thể chấm dứt hợp đồng mà không cần thông báo trước bất kỳ lúc nào.

8.4 Tất cả các đồng euro chưa được quy đổi (đô la, bảng Anh ..) sẽ bị hủy vĩnh viễn trong mọi trường hợp chấm dứt, bất kể lý do gì. Trong những trường hợp như vậy, Surveyeah không có nghĩa vụ bồi hoàn cho Panelist.

8.5 Trong trường hợp gian lận, các đồng euro đã quy đổi trước đó (đô la, bảng Anh ..) cũng như phần thưởng sẽ bị hủy vĩnh viễn. Trong những trường hợp như vậy, Surveyeah không có nghĩa vụ bồi hoàn cho Panelist.

Điều 9 - Thanh toán và phần thưởng

9.1 Với sự tham gia và hoàn thành các cuộc khảo sát được trả tiền, Panelist sẽ nhận được euro (đô la, bảng Anh ..) tỷ lệ với thời gian trung bình mà tất cả các Panelist thực hiện để trả lời bản khảo sát được trả tiền đó. Surveyeah có toàn quyền sửa đổi các ngưỡng và thông số của nghĩa vụ thanh toán, trong trường hợp thay đổi, bản cập nhật sẽ được công bố trước trên Trang web.

9.2 Số dư của Tài khoản không thể được chuyển nhượng hoặc bán cho bên thứ ba, mà chỉ có thể được chuyển đổi trên Paypal hoặc để nhận phần thưởng đã thỏa thuận, và trong mọi trường hợp chỉ khi đạt đến ngưỡng tối thiểu.

9.3 Sau khi hủy đăng ký, người tham gia hội thảo sẽ từ bỏ mọi quyền đối với số điểm cho đến khi tích lũy được

Điều 10 - Các quy định chung

10.1 Những điều kiện này là hợp đồng duy nhất giữa Surveyeah và Panelist. Nếu bất kỳ điều khoản nào được tuyên bố là không hợp lệ bởi một tòa án có thẩm quyền, các điều kiện khác sẽ vẫn có hiệu lực.

10.2 Luật pháp Ý là cơ quan quản lý trong việc giải thích hợp đồng này và các tòa án Ý là các cơ quan duy nhất có thẩm quyền trong trường hợp kiện tụng, cụ thể là Tòa án Milan.

10.3 Panelist đảm bảo Surveyeah chống lại bất kỳ khoản truy đòi nào trong trường hợp bên thứ ba đánh chặn dữ liệu đã nhập hoặc cho các mục đích sử dụng chưa được Surveyeah cho phép.