Käyttöehdot

Surveyeah-kuluttajapaneelin käyttöehdot .

Sopimuksen osapuolet:

Tradatech Srl, yksityisyritys, jonka pääoma on 50 000 euroa, juridinen pääkonttori Milanossa, Italiassa, osoitteessa Via De Amicis 47. Rekisteröity Milanon kauppakamarissa alv-numerolla 08335940964. Nicolò Fisogni edustaa yhtiötä laillisena edustajana. Surveyeah-kuluttajapaneelin ja verkkosivuston www.surveyeah.com omistaja.

Jäljempänä ”Surveyeah”,

JA
Rekisteröintilomakkeen täyttänyt henkilö, jota
jäljempänä kutsutaan ”Panelistiksi”.

Olettaen että:

  1. Surveyeah tarjoaa verkkosivustonsa www.surveyeah.com kautta laajan valikoiman palveluja, kuten mahdollisuuden kertoa mielipiteensä kuluttajapaneelin kautta. Kyselyt koskevat tuotteita ja palveluita, ja joissakin tapauksissa panelisteilla voi olla mahdollisuus kokeilla palveluita tai osallistua verkkomarkkinatutkimukseen, mukaan lukien sähköpostitse lähetetyt kompensoidut kyselyt.
  2. Tällaisten palvelujen toteuttaminen ja markkinatutkimuksen laatiminen edellyttää, että Surveyeah lähettää kompensoituja verkkokyselyitä Paneeliin rekisteröityneille käyttäjille (joita tästä syystä kutsutaan "Panelisteiksi"). Paneeliin osallistuminen on vapaaehtoista, ja vaikka Panelistit saavat vastauksista korvauksen, kyse ei ole työnantajan ja työntekijän välisestä hierarkisesta suhteesta Surveyeah'n ja panelistien välillä.
  3. Nämä ehdot määrittelevät toimintatavat, joilla paneeliin osallistutaan ja Surveyeah'n palveluita käytetään.

Sovitaan seuraavaa:

1 artikla - Määritelmät

Sopimuksen laatimisen ja lukemisen helpottamiseksi seuraavat toistuvat ehdot on merkitty isolla kirjaimella:

“Paneeli” on ryhmä ihmisiä, jotka ovat rekisteröityneet Surveyeah-palveluihin voidakseen osallistua kompensoituihin, sähköpostitse lähetettäviin kyselyihin. Surveyeah vahvistaa heidän rekisteröitymisensä sähköpostilla.

”Panelisti” on Surveyeah-paneelin jäsen.

"Tili" on panelistin henkilökohtainen käyttäjätili. Panelisti aktivoi rekisteröitymisen ja hyväksyy käyttöehdot klikatessaan Surveyeah'n lähettämässä vahvistusviestissä olevaa linkkiä. Tilillään Panelisti voi muokata, lisätä tai poistaa henkilökohtaisia tietoja, tarkastella pistesaldoaan ja lunastaa ennalta määritetyt palkintonsa.

"Rekisteröintilomake" on kyselylomake, jonka Panelisti täyttää rekisteröinnin aikana Surveyeah-portaalissa, mukaan lukien pakolliset kentät (nimi, sähköpostiosoite, salasana, sukupuoli, syntymävuosi, postinumero); nämä ovat vähimmäistiedot, joita tarvitaan markkina-analyysien tekemiseksi merkittävästä otoksesta.

"Tutkimus" tai "Markkinatutkimus" ovat markkinatutkimuksia ja / tai kaikenlaisia kyselyjä mistä tahansa aiheesta, jotka Surveyeah tai kumppaniasiakkaat tekevät tutkiessaan kuluttajien ja ihmisten käyttäytymistä ja mielipiteitä.

"Sivusto" on verkkosivusto www.surveyeah.com, jonka kautta rekisteröinti ja pääsy Surveyeah'n kuluttajapaneeliin tapahtuu.

"Palvelut" tai "Palvelu" on Surveyeah'n tarjoama palvelu, kuten kompensoitujen kyselyjen lähettäminen, tuotteiden testaaminen ja mielipiteiden keräys.

2 artikla - Tarkoitus

Tämän sopimuksen tarkoitus on määritellä käyttöehdot, joiden mukaan Panelisti voi vastaanottaa kompensoituja kyselyitä sähköpostitse ja käyttää verkkosivustoa. Panelisti hyväksyy tämän sopimuksen ehdot, kun hän liittyy paneeliin, syöttää tiedot vaadittuihin kenttiin ja klikkaa vahvistusviesin linkkiä.

3 artikla - Rekisteröinti Surveyeah-kuluttajapaneeliin

Rekisteröityäkseen hakijan täytyy:

  • Olla luonnollinen tai laillinen henkilö
  • Olla vähintään 18-vuotias
  • Asua pysyvästi maassa, jonka paneeliin hän rekisteröityy
  • Käyttää toimivaa sähköpostiosoitetta
  • Täyttää rekisteröintilomakkeen pakolliset kentät kokonaisuudessaan
  • Hyväksyä nämä käyttöehdot

Surveyeah pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä paneeliin rekisteröityminen milloin tahansa ilman tarvetta perustella päätöstään.

4 artikla - Panelistin hyväksymät ehdot

Kun Panelisti täyttää rekisteröintilomakkeen kokonaisuudessaan, saa vahvistusviestin ja klikkaa vahvistusviestin linkkiä, hän hyväksyy tämän sopimuksen ehdot.

5 artikla - Palveluiden määrittely

5.1 Palvelun ansiosta Panelistilla on mahdollisuus jakaa mielipiteitään eri tuotteista ja palveluista, testata yritysten tuotteita ja palveluita, osallistua kompensoituihin verkkokyselyihin ja Surveyeah'n ja sen asiakasyritysten kehittämiin markkinatutkimuksiin.

5.2 Surveyeah pidättää oikeuden lisätä, muokata tai poistaa ominaisuuksia verkkosivustolta ja Palvelusta ilman ennakkoilmoitusta tai muita muodollisuuksia kuin ilmoitus tällaisista muutoksista tämän sopimuksen mukaisesti, millä tahansa tavalla.

Surveyeah pidättää oikeuden peruuttaa palvelu pysyvästi ilmoittamalla siitä neljä viikkoa etukäteen.

6 artikla - Surveyeah-panelistin velvollisuudet

Surveyeah sitoutuu:

6.1 Ylläpitämään UKK-sivua Usein Kysyttyjä Kysymyksiä varten ja muuten vastaamaan Panelistien kysymyksiin. Henkilökohtaista tukea saa yhteydenottolomakkeen avulla. Surveyeah ei ole vastuussa tomintahäiriöistä, kuten väliaikaisista keskeytyksistä tai viivästyksistä.

6.2 Toteuttamaan tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä paneelin antamien tietojen suojaamiseksi.

6.3 Olemaan paljastamatta paneelin antamia tietoja kolmansille osapuolille missään muodossa. Jos joissakin tapauksissa henkilökohtaisten yhteystietojen välittämistä pidetään tarpeellisena, Panelisti voi päättää olla toimittamatta tällaisia tietoja ja pysyä nimettömänä kaikissa olosuhteissa.

6.4 Käsittelemään kaikkia paneelin tarjoamia tietoja nimettömästi, mukaan lukien paneelin antamat vastaukset tai muuten käytetystä otoksesta tallennetut tutkimustiedot, jotka liittyvät kompensoituihin tutkimuksiin ja markkinatutkimuksiin. Joissakin tapauksissa paneeli voi nimenomaisesti luopua nimettömyydestään.

6.5 Lähettämään Panelistin tietokoneelle evästeitä, joiden avulla Surveyeah tunnistaa käyttäjän ja tekee sisäänkirjautumisesta nopeaa, koska salasanaa ei tarvitse syöttää joka kerta uudelleen. Evästeiden avulla Surveyeah voi analysoida, millä verkkosivustoilla käyttäjä on vieraillut istunnon aikana.

6.6 Pitämään sivuston toiminnassa koko ajan. Palvelun toimimattomuus ei anna oikeutta korvauksiin. Yhtiötä ei voida pitää vastuussa väliaikaisista palvelun keskeytyksistä.

Koska Palvelu on ilmainen, Surveyeah ei ole vastuussa mistään taloudellisista seurauksista, jotka johtuvat Palvelun väliaikaisista keskeytyksistä.

6.7 Julkaisemaan Panelistin hyväksymät ja toimittamat julkaisut, jotka hän on toimittanut levitykseen.

6.8 Luetteloimaan testattavien tuotteiden mahdolliset allergisia reaktioita aiheuttavat aineet ja muut käyttöä rajoittavat tekijät (esim. Allergiat, vähimmäisikä, raskaus).

6.9 Ottamaan yhteyttä Panelistiin, jos kolmas osapuoli esittää vaatimuksia Panelistin toiminnasta, joka on tämän sopimuksen artiklojen vastaista, erityisesti Artikla 7. Paneelin jäsen suostuu korvaamaan Surveyeah'lle aiheutuneet vahingot ja kustannukset, jotka johtuvat siitä, että Panelisti ei ole kunnioittanut tätä sopimusta.

6.10 Ilmoittamaan paneelin jäsenelle, että tähän sopimukseen tehdyt muutokset julkaistaan verkkosivustolla, ja paneelin asiantuntijaa kuullaan. Surveyeah pidättää täyden oikeuden muuttaa Palvelua ja nykyisiä käyttöehtoja.

6.11 Pitämään suljettuja tilejä koskevat tiedot luottamuksellisina todistustarkoituksia varten Surveyeah'n vahvistaman rajoitetun ajan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

7 artikla - Panelistin velvollisuudet

Panelisti:

7.1 Vastaa rehellisesti hänelle lähetettyihin kompensoituihin kyselyihin. Surveyeah pidättää itsellään oikeuden olla myöntämättä palkkioita kyselyistä, joihin ei ole vastattu huolellisesti ja totuudenmukaisesti.

7.2 Osallistuu vähintään joka viidenteen Surveyeah'n lähettämäänkyselyyn.

7.3 Osalllistuu kyselyihin henkilökohtaisesti eikä anna tilinsä kirjautumistietoja kenenkään muun käyttöön. Kyselyihin sisältyvät tiedot säilytetään ehdottoman luottamuksellisina.

7.4 Muokkaa, lisää tai poistaa henkilötietoja tarvittaessa, esimerkiksi perhetilanteen muuttuessa.

7.5 Noudattaa hyvän käytöksen ja yleisen järjestyksen sääntöjä ja sitoutuu olemaan julkaisematta viestejä, jotka loukkaavat kunniaa, ovat syrjiviä tai voimassa olevan lainsäädännön vastaisia. Panelisti vastaa henkilökohtaisesti syytteisiin, joita kolmannet osapuolet esittävät julkaistuista lausunnoista, eikä Surveyeah ole vastuussa niistä.

7.6 Kunnioittaa kolmansien osapuolten oikeuksia liittyen tavaramerkkeihin, tekijänoikeuksiin ja laillisiin oikeuksiin.

7.7 Ei saa käyttää tiliään kaupallisiin tarkoituksiin eikä julkaista mainoksia verkkosivuilla. Tämä oikeus on yksinomaisesti Surveyeah'lla.

7.8 Ei saa käyttää muiden Panelistien sähköpostiosoitteita ei-toivottujen sähköpostien lähettämiseen.

7.9 Avaa vain yhden tilin, jota käyttää todellinen henkilö. Panelistit eivät saa luoda valetilejä tai tilejä henkilöille, joita ei ole olemassa.

8 artikla - Kesto ja irtisanominen

8.1 Panelisti hyväksyy sopimuksen klikatessaan vahvistussähköpostin linkkiä.

8.2 Sopimus on voimassa toistaiseksi.

8.3 Sekä Panelisti että Surveyeah voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa ilman irtisanomisaikaa.

8.4 Jos sopimus irtisanotaan mistä tahansa syystä, lunastamattomat raha- ja muut palkinnot peruutetaan. Surveyeah ei ole velvollinen hyvittämään näitä palkintoja Panelistille.

8.5 Petostilanteessa aikaisemmin maksetut eurot (dollarit, punnat...) ja muut palkinnot peruutetaan. Surveyeah ei ole velvollinen hyvittämään näitä palkintoja Panelistille.

9 artikla - Maksaminen ja palkkiot

9.1 Panelisti voi ansaita rahaa (euroja, dollareita, puntia...) vastaamalla kompensoituihin kyselyihin. Palkkio on suhteessa aikaan, jonka paneeliin vastaaminen keskimäärin vie. Surveyeah pidättää täyden oikeuden muuttaa palkkiojärjestelmän kynnysarvoja ja ehtoja. Muutoksista ilmoitetaan etukäteen verkkosivustolla.

9.2 Tilin saldoa ei voida siirtää tai myydä kolmansille osapuolille, mutta se voidaan hyvittää PayPalin tai muun sovitun palkkion avulla, ja joka tapauksessa vain, kun määritetty kynnys on saavutettu.

9.3 Peruuttaessaan ilmoittautumisensa panelisti luopuu oikeudestaan siihen asti kertyneisiin pisteisiin

10 artikla - Yleiset määräykset

10.1 Nämä käyttöehdot vastaavat sopimusta Surveyeah'n ja Panelistin välillä. Jos oikeus toteaa jonkin ehdoista pätemättömäksi, muut pykälät pysyvät silti voimassa.

10.2 Sopimuksen tulkinnassa noudatetaan Italian lakia ja oikeuskäytäntöä ja mahdolliset riitatilanteet ratkaistaan Milanon oikeudessa.

10.3 Paneelin jäsen ei pidä Surveyeah'aa oikeudellisessa vastuussa, jos kolmannet osapuolet sieppaavat tietoja tai käyttävät niitä tarkoituksiin, joita Surveyeah ei ole hyväksynyt.