Pogoji uporabe

Pogoji uporabe za sodelovanje v uporabniški skupini »Surveyeah«

se vzpostavijo med:

Tradatech Srl, samostojni podjetnik s kapitalom 50.000 evrov, s pravnim sedežem v Milanu, Italija, na naslovu Via De Amicis 47. Podjetje je registrirano pri Gospodarski zbornici Milana pod številko DDV 08335940964. Zastopa ga Nicolò Fisogni kot zakoniti zastopnik podjetja, lastnik uporabniške skupine »Surveyeah« in spletne strani www.surveyeah.com.

V nadaljevanju: "Surveyeah"

IN
osebo, ki bo izpolnila obrazec za registracijo.
V nadaljevanju: »član«.

Z upoštevanjem nasledenjega:

  1. Podjetje Surveyeah na svoji spletni strani www.surveyeah.com ponuja široko paleto storitev, vključno z možnostjo, da člani izmenjajo mnenja o izdelkih in storitvah in jih v nekaterih primerih lahko preizkusijo, ter omogoča sodelovanje v spletnih tržnih raziskavah in plačanih anketah, ki so bile poslane po e-pošti.
  2. Izvajanje takšnih storitev in izvrševanje tržnih raziskav zahtevata, da podjetje Surveyeah pošilja spletne plačane ankete določenim uporabnikom interneta, registriranim v skupini. Sodelovanje članov je prostovoljno in neobvezno, in čeprav bi morali poslati plačane ankete, med podjetjem Surveyeah in članom ni nobene vrste pravnega razmerja podrejenosti.
  3. Ti pogoji uporabe so namenjeni urejanju načina delovanja in sodelovanja v storitvah podjetja Surveyeah in plačljivih anketah.

Sporazum zajema naslednje:

1. člen – Opredelitev pojmov

Za lažjo pripravo osnutka so naslednji ponavljajoči se izrazi zapisani z veliko začetnico:

»Skupina« je skupina ljudi, ki so se registrirali pri storitvah Surveyeah za sodelovanje v plačanih anketah, ki se pošiljajo po e-pošti, njihovo registracijo pa po e-pošti potrdi Surveyeah.

»Član« je član skupine Surveyeah.

»Račun« je osebni račun člana, ki je s strinjanjem s pogoji in klikom na povezavo v potrditvenem e-poštnem sporočilu, ki ga je poslal Surveyeah, aktiviral svojo registracijo pri storitvi. Z dostopom do svojega osebnega računa lahko član ureja, dodaja ali briše osebne podatke, pa tudi preveri stanje in prenese vnaprej določene nagrade.

»Obrazec za registracijo« je vprašalnik, ki ga član izpolni pri registraciji v skupino Surveyeah, vključno z zahtevanimi polji (ime, e-poštni naslov, geslo, spol, leto rojstva, poštna številka); gre za najmanjši obseg podatkov, ki so potrebni za izvedbo tržnih analiz pri statistično pomembnem vzorcu.

»Raziskave« ali »Tržne raziskave« so tržne raziskave in/ali kakršne koli raziskave na katero koli temo, ki jih izvaja Surveyeah ali partnerske stranke, ki so usmerjene v preučevanje vedenja in mnenj potrošnikov ter ljudi.

»Stran« je spletna stran www.surveyeah.com, na kateri se opravi registracija in pridobi dostop do uporabniške skupine Surveyeah.

»Storitve« ali »Storitev« je vrsta storitev, ki jih ponuja Surveyeah, kot so pošiljanje plačanih anket, testiranje izdelkov in izmenjava mnenj.

2. člen – Namen

Namen tega sporazuma je določiti pogoje tako, da član izpolnjuje zahteve za članstvo v skupini, da prejema plačane ankete po e-pošti in da na splošno uporablja storitve spletnega mesta. S pridružitvijo v skupino, vnosom podatkov v zahtevana polja in klikom na povezavo v potrditvenem e-poštnem sporočilu član sprejema pogoje te pogodbe.

3. člen – Registracija v uporabniško skupino »Surveyeah«

Za registracijo mora prijavitelj:

  • biti fizična ali pravna oseba
  • biti star najmanj 18 let
  • biti prebivalec države izbrane skupine
  • imeti veljaven e-poštni naslov
  • izpolniti zahtevana polja na obrazcu za registracijo
  • sprejeti te pogoje

Podjetje Surveyeah si pridržuje pravico, da kadar koli sprejme ali zavrne registracijo člana, ne da bi mu bilo treba navesti razloge za svojo odločitev.

4. člen – Sprejetje pogojev s strani člana

S prejemom potrditvenega e-poštnega sporočila po vnosu podatkov v polja na obrazcu za registracijo in s klikom na povezavo za potrditev registracije v elektronskem sporočilu član sprejema pogoje te pogodbe.

Podjetje Surveyeah bo hranilo vso korespondenco s članom, vključno z e-poštnim sporočilom za potrditev registracije, zaradi referenčnega datuma sprejema te pogodbe.

5. člen – Opredelitev storitev

5.1 Storitev članu omogoča, da deli mnenje o izdelkih in storitvah, testira izdelke in storitve ter sodeluje v plačanih spletnih anketah in tržnih raziskavah, ki jih razvija podjetje Surveyeah ali stranke podjetja.

5.2 Podjetje Surveyeah si pridržuje pravico, da doda, spremeni ali odstrani funkcije spletne strani in storitve brez predhodnega obvestila ali kakršne koli formalnosti, razen obvestila o tovrstnih spremembah tega sporazuma, ki se kakor koli izvedejo.

Podjetje Surveyeah si pridržuje pravico do trajnega preklica storitve s štiritedenskim vnaprejšnjim obvestilom.

6. člen – Obveznosti skupine za izpolnjevanje anket Surveyeah

Podjetje Surveyeah se zavzema za:

6.1 zagotavljanje strani članu z odgovori na pogosto zastavljena vprašanja in za splošno pomoč. Osebna pomoč je na voljo prek kontaktnega obrazca. Podjetje Surveyeah ne odgovarja za kakršne koli nepravilnosti pri nudenju pomoči, kot so začasne prekinitve ali zamude pri odzivih.

6.2 izvajanje vseh tehničnih in organizacijskih ukrepov za zaščito podatkov, ki jih vnese član.

6.3 nerazkrivanje podatkov, ki jih vnese član, tretjim osebam v kakršni koli obliki. Če se vnos osebnih kontaktnih podatkov zdi potreben, se lahko član odloči, da tovrstnih podatkov ne bo posredoval in ostane anonimen v vseh okoliščinah.

6.4 anonimno obravnavo vseh podatkov, ki jih posreduje član, vključno z nizom odgovorov, ki jih poda skupina ali ki so bili kako drugače del vzorca, uporabljenega za podatke iz raziskav, ki se nanašajo na plačane ankete in tržne raziskave. V nekaterih primerih se lahko član izrecno odpove anonimnosti.

6.5 pošiljanje piškotkov računalniku člana, kar podjetju Surveyeah omogoča, da člana prepozna in mu prepreči, da bi moral med isto sejo ponovno vnesti geslo, ter analizira strani spletnega mesta, ki jih je obiskal med sejo.

6.6 ohranjanje neprestanega delovanja spletne strani. Nedelovanje storitve ne daje pravice do povračila. Podjetje Surveyeah ni odgovorno za začasne prekinitve storitve.

Glede na to, da je storitev brezplačna, podjetje Surveyeah ni odgovorno za morebitne posledice, tudi tiste, ki so finančne narave in so nastale zaradi začasnih prekinitev storitve.

6.7 objavljanje prispevkov, ki jih je član zagotovil in odobril za objavo.

6.8 navajanje morebitnih kontraindikacij za izdelke, ki jih je še treba testirati (npr. alergije, minimalna starost, nosečnost).

6.9 vzpostavljanje stika s članom, če tretja oseba vloži zahtevek za dejanja člana, ki kršijo člene tega sporazuma, zlasti 7. člen. Član se strinja, da bo podjetju Surveyeah povrnil kakršno koli povzročeno škodo ali stroške, ki so nastali zaradi nespoštovanja izdelka s strani člana.

6.10 obveščanje člana, da bodo vse spremembe te pogodbe objavljene na spletni strani in da se bomo z njim posvetovali. Podjetje Surveyeah si pridržuje vso pravico do spreminjanja storitve in trenutnih pogojev.

6.11 hranjenje zaupnih podatkov iz zaprtih računov v dokazne namene za omejeno obdobje, ki ga določi podjetje Surveyeah v skladu z veljavno zakonodajo.

7. člen – Obveznosti člana

Član bo upošteval naslednje:

7.1 iskreno bo odgovarjal na predlagane plačane ankete in raziskave, ki jih pošlje podjetje Surveyeah. Podjetje Surveyeah si pridržuje pravico, da ne zagotovi plačila za ankete, ki so bile nemarno izpolnjene.

7.2 sodeloval bo v vsaj eni plačani anketi od petih, ki jih bo poslala uporabniška skupina Surveyeah.

7.3 sodeloval bo osebno in tretjim osebam ne bo razkrival podatkov o dostopu do računa ter bo ohranil strogo zaupnost informacij, ki jih vsebujejo plačane ankete.

7.4 urejal, dodajal ali brisal bo posredovane osebne podatke v primeru sprememb, kot je delovni ali družinski status.

7.5 spoštoval bo pravila dobrega vedenja in javnega reda v skladu z veljavno zakonodajo, še posebej, da ne bo objavljal žaljive ali diskriminatorne vsebine in sporočil. Član se bo osebno odzval na vsa dejanja tretjih oseb glede objavljene vsebine, za kar podjetje Surveyeah ni odgovorno.

7.6 spoštoval bo pravice tretjih oseb v zvezi z blagovno znamko, avtorskimi pravicami in pravicami pravne osebe.

7.7 svojega računa ne bo uporabljal v komercialne namene in na spletni strani ne bo objavljal reklamnega materiala, kar je izključno pravica podjetja Surveyeah.

7.8 ne bo uporabljal e-poštnih naslovov drugih članov za pošiljanje nezaželene e-pošte.

7.9 račun bo ustvaril za dejansko osebo in ne za lažne člane.

8. člen – Trajanje in prenehanje

8.1 Član sklene to pogodbo s klikom na povezavo v potrditvenem e-poštnem sporočilu.

8.2 Pogodba je sklenjena za nedoločen čas.

8.3 Član in podjetje Surveyeah lahko kadar koli prekineta pogodbo brez predhodnega obvestila.

8.4 Vsi nepretvorjeni evri (dolarji, funti ipd.) so trajno preklicani v vseh primerih prenehanja sporazuma ne glede na razlog. V takšnih primerih podjetje Surveyeah članu ni dolžno izplačati denarja.

8.5 V primeru goljufije se predhodno pretvorjeni evri (dolarji, funti ipd.), prav tako nagrade, trajno prekličejo. V takšnih primerih podjetje Surveyeah članu ni dolžno izplačati denarja.

9. člen – Plačilo in nagrade

9.1 Član za sodelovanje in izpolnjene plačane ankete prejme evre (dolarje, funte ipd.) sorazmerno s povprečnim časom, ki so ga vsi člani porabili, da so odgovorili na plačano anketo. Podjetje Surveyeah si pridržuje vso pravico do spremembe mejnih vrednosti in parametrov obveznosti plačila; v primeru spremembe bo posodobitev vnaprej objavljena na spletni strani.

9.2 Stanje računa se ne more prenesti ali prodati tretjim osebam, možno pa ga je le pretvoriti v dobroimetje na strani PayPal ali za dogovorjene nagrade, in v vsakem primeru šele, ko je dosežen najnižji prag.

9.3 Ob preklicu registracije se panelist odpove pravici do do takrat zbranih točk

10. člen – Splošni predpisi

10.1 Ti pogoji so edina pogodba med podjetjem Surveyeah in članom. Če pristojno sodišče katero koli določilo razglasi za neveljavno, ostanejo ostali pogoji v veljavi.

10.2 Italijanska zakonodaja je vodilni organ pri razlagi te pogodbe in italijanska sodišča so edina pristojna telesa v primeru pravnih sporov, še posebej sodišče v Milanu.

10.3 Član zavaruje podjetje Surveyeah pred povrnitvijo v primeru prestrezanja vnesenih podatkov s strani tretjih oseb ali za uporabe, ki jih podjetje Surveyeah ni odobrilo.